top of page

werkwijze zij-instroom

Een zij-instroom traject is een voor zowel ouders, als kind, een ontzettend spannende stap en moet 100% kans van slagen hebben.  

 

Het is belangrijk dat wij als school een goed beeld van uw kind en zijn of haar onderwijsbehoefte hebben, zodat wij kunnen onderzoeken of wij binnen ’t Holthuus aan deze behoeften kunnen voldoen. 

Voor dit onderzoek hebben wij alle relevante informatie van uw kind nodig, het is dus van belang dat u het volledige dossier* aanlevert. Wanneer alle informatie binnen is start ons onderzoek en werken wij met de vier stappen:

  • Wat zijn de onderwijsbehoeften?

  • Wat is ons onderwijs aanbod?

  • Zijn er eventuele belemmeringen op kind- of schoolniveau?

  • Kunnen we deze belemmeringen opheffen?

Wij doorlopen deze stappen zeer zorgvuldig om ervoor te zorgen dat de overstap naar een nieuwe school een succesvolle wordt.   

 

*Gegevens leerlingvolgsysteem, (interne en externe) onderzoeksverslagen, medische gegevens, rapporten etc.

bottom of page