top of page

Vertrouwenspersonen en aandachtsfunctionaris

Vertrouwenspersonen en aandachtsfunctionaris

IKC ‘t Holthuus                  

                                                                                                                

Een school is net een groot gezin, een afspiegeling van de maatschappij. We komen hier dagelijks samen. Een plek waar we samen leren, samen spelen, samen werken! Groot en klein, ieder met z’n eigen talenten en ontwikkelpunten, ieder met z’n eigen verhaal.

Soms ontstaan er vragen of zorgen die hele zorgvuldige aandacht behoeven. Dat kunnen zorgen om uw (of andermans) kind zijn, een heftige verandering in uw thuissituatie, het ervaren van een onveilige situatie op school of thuis, een ontevreden gevoel over een situatie of persoon in de school, etc.

In eerste instantie worden zorgen of klachten met de leerkracht van uw kind besproken en/of met de direct betrokkenen. Wij nemen u en uw kind serieus en zoeken samen met u naar de best mogelijke oplossing.

Voor klachten over onderwijskundige zaken dient u zich te richten tot de leerkracht, intern begeleider of directeur van de school.

Mocht u klachten hebben over schoolse aangelegenheden (bijvoorbeeld klachten over ongewenst gedrag op school) of dat uw vraag of zorg niet bij de leerkracht van uw kind hoort te liggen of de kwestie is vertrouwelijk van aard, dan kunt u contact opnemen met de interne vertrouwenspersonen van onze school. Een interne vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat zorgen/klachten van zowel kinderen als ouders/verzorgers serieus worden genomen en op een zorgvuldige manier worden afgehandeld. Als het nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon van stichting ATOS en/of de landelijke klachtencommissie. Dit alleen met toestemming van de persoon die de klacht heeft ingediend.

Voor klachten of meldingen over uw of andermans thuissituatie, kunt u altijd los van school melden en direct contact opnemen met Veilig Thuis, de huisarts, een praktijkondersteuner etc. Bij vragen kunt u contact zoeken met de aandachtsfunctionaris van de school. Zij werkt binnen een IKC en heeft brede kennis op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Bovendien werkt zij op basis van de landelijke wettelijke eisen van de meldcode. Zij adviseert u welke stap er genomen moet worden.

 

                                            

Samengevat:

  1. Overleg het liefst eerst met de leerkracht.

  2. Bij klachten over onderwijskundige zaken: overleg met de intern begeleider (Floor Wierink Onderbouw, Nine van Bon Bovenbouw) of de directeur.

  3. Bij klachten/zorgen over schoolse aangelegenheden: overleg met de interne vertrouwenspersoon: vanuit school: Mariska Scholten (m.scholten@stichtingatos.nl of Kyla Esschendal (k.esschendal@stichtingatos.nl)

  4. Bij zorgen over thuissituaties: neem direct contact op met huisarts of Veilig Thuis. Eventueel overleg met de aandachtsfunctionaris: vanuit school: Nine van Bon (n.vanbon.@stichtingatos.nl) of Floor Wierink (f.wierink@stichtingatos.nl)

  5. Inschakelen externe vertrouwenspersoon (mevrouw Y. Kamsma: info@viavitalis.nl)

  6. Indienen klacht bij onafhankelijke landelijke klachtencommissie (zie website; klachtenprocedure)

bottom of page