Ouders/verzorgers

Medezeggenschapraad (MR)

De inspraak van ouders is geregeld in de wet op de Medezeggenschap. Aan onze school is een actieve Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze bestaat uit een gekozen oudergeleding en een personeelsgeleding. Bij een aantal in de wet aangegeven bestuursbesluiten wordt vooraf aan de MR om advies gevraagd. In een aantal gevallen kan de MR ook daadwerkelijk meebeslissen. 
Voor zaken die de scholen van de Stichting aangaan, heeft het bestuur een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. Van elke school zijn daarin een ouder- en een personeelslid van de MR vertegenwoordigd.

download.png
Hier kunt u de meest recente notulen downloaden.

Als ouder kunt u de MR activeren of inschakelen. Doe dat. U kunt de MR bereiken via mr.holthuus@stichtingatos.nl of spreek ons aan op school.

Ledenlijst MR

Ouderhulp en Oudercommissie (Ocie)

Leren op IKC 't Holthuus is vaak ervarend leren: actief bezig zijn, zelfstandig of in groepsverband. Om dit organisatorisch mogelijk te maken, is hulp van ouders heel gewenst. Een actieve groep ouders coördineert de praktische hulp die altijd nodig en zeer welkom is. Activiteiten waarbij de ouders en oudercommissie helpen zijn bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, Kerst, het kamp en de avondvierdaagse. 

Aan het begin van het schooljaar krijgt u hierover alle informatie van de oudercommissie.

Heeft u interesse om een keer aanwezig te zijn bij een vergadering, neem dan contact op met de Ocie.

Ledenlijst Ocie