top of page

Sociaal Emotionele Ontwikkeling

De sociaal emotionele ontwikkeling (SEO) van een kind is ontzettend belangrijk. Wanneer een kind zich lekker in zijn/haar vel voelt, kan het tot leren komen.  Een veilig en gezond pedagogisch klimaat op een school is hierbij van cruciaal belang. Op IKC ’t Holthuus besteden we hier dan ook veel aandacht aan. We werken proactief. Dat wil zeggen dat we door de week heen op diverse manieren aandacht besteden aan het versterken en onderhouden van een veilige en uitdagende leeromgeving en het aanleren van vaardigheden die de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen bevorderen. Dit doen we vanuit ‘de 100 talen’ (Reggio) van een kind en we zorgen dat alle centreringen vanuit het gedachtengoed van Human Dynamics bediend worden. Zo hebben we onze wekelijkse midweekviering, zijn er maatjesklassen, hebben we elke week een SEO kring waarin Rots & Water, mindfullness, massage, meditatie, drama, dialoog en sport terugkerende thema’s zijn.

 

In alle klassen hangt ons ‘omgekeerde gedragsstoplicht’ waarin we gedragsverwachtingen hebben opgeschreven in termen van groen-oranje en rood gedrag. Het groene gedrag is gewenst gedrag,  hier wordt veel aandacht aan besteed; hoe ziet dit eruit, wat moet je daar voor doen of laten, hoe kun je een ander hierin stimuleren? etc. Mochten kinderen oranje gedrag laten zien dan wordt er alternatief ( groen ) gedrag aangeboden en geoefend. Niet rennen is wij wandelen en je luistert niet is je bent stil als er iemand praat. Met de klas zijn er gezamenlijke consequenties bedacht omtrent oranje en rood gedrag en hebben de kinderen met elkaar een groepscontract geschreven waar iedereen zijn/haar handtekening onder heeft gezet. 

We gaan ervanuit dat alle kinderen van nature graag positief gedrag laten zien. Wanneer er sprake is van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag, onderzoeken we altijd de oorzaak die hier aan ten grondslag ligt. Samenwerking tussen school, ouders en de leerling is hierbij van groot belang. Leerlingen op IKC 't Holthuus ervaren dat er altijd weer een nieuwe kans is om te werken aan hun ontwikkelpunten! 

bottom of page