top of page

Onze visie

Op IKC (Integraal Kind Centrum) ’t Holthuus gaan we uit van de eigenheid en het unieke van iedereen! Deze worden gewaardeerd, gerespecteerd en gestimuleerd. In een uitdagende leeromgeving wordt ieder kind uitgenodigd om op onderzoek uit te gaan en een antwoord te vinden op zijn “leervragen”. 
Hierbij wordt een groot beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van een kind, waarbij begeleiders inspireren en stimuleren. Al ontdekkend wordt er geleerd en kunnen de kinderen vol vertrouwen hun toekomst tegemoet gaan.

 

Wij willen bereiken dat kinderen:

  • Optimaal gebruik kunnen maken van hun verschillende competenties en talenten. IKC 't Holthuus laat zich inspireren door het gedachtegoed van Human Dynamics en door de scholen uit ‘t Italiaanse Reggio Emilia. 'Een kind spreekt honderd talen', dat wil zeggen, heeft oneindig veel mogelijkheden;

  • Initiatief nemen en een open onderzoekende houding hebben. We werken binnen Wereld Oriëntatie met thema’s en projecten. Daarbij willen kinderen zelf dingen ontdekken, zelf initiatieven nemen. Zelf actief problemen oplossen leert hen zelfstandig nadenken en zaken beter begrijpen. Bovendien komen door het werken met projecten tal van leergebieden, onderwerpen en technieken, op een inspirerende en uitdagende manier aan bod;

  • Hun kennis en vaardigheden (die in potentie aanwezig zijn) tot het gewenste niveau ontwikkelen. Kenmerkend hierbij is dat begeleiders het onderzoeks- en ontwikkelingsproces van kinderen observeren, analyseren en documenteren. Mocht een kind meer nodig hebben dan is er het leerlab voor kinderen met zorg naar boven en naar beneden;

  • Respect hebben voor de ander en dit laten zien in woord en daad.

bottom of page