top of page

Wereldoriëntatie

Door te werken met projecten maken we op IKC ’t Holthuus veel ruimte voor eigen inbreng van de kinderen. Tijdens de projecten staat een onderwerp van Wereldoriëntatie of techniek in de schijnwerpers. De begeleiders stellen de doelen en scheppen het kader waarin er samen met de kinderen geleerd wordt en waarin veel ruimte is voor vragen stellen en verwondering.  
Het is leren met het hoofd, de handen en het gevoel; leren via de 100 talen van het kind.

En waar mogelijk worden ook andere vakgebieden zoals rekenen, taal en lezen verweven in het onderwerp.

 

De kinderen nemen spullen mee van thuis, zodat op de projecttafel in de klas een mooie verzameling over het onderwerp komt. Onze ateliers zijn een verlengstuk van wat er in de groepen wordt aangeboden. Hier ligt de nadruk op techniek en wordt er rekening gehouden met de verschillende manieren van leren.

Aan het eind van een projectperiode laten de kinderen op hun eigen manier zien wat ze geleerd hebben. Dan kan door het geven van een presentatie, het schrijven van verhalen of het tentoonstellen van een knutselwerk. 

Door op deze manier met Wereldoriëntatie bezig te zijn, ervaren de kinderen dat de wereld om hen heen samenhang heeft.

bottom of page