Inhoud bewerken
samen sterk

AVG

Op IKC ‘t Holthuus laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt van verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens een sportdag, op kamp, bij de midweekviering of en in de groep. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s en plaatsen geen beeldmateriaal waardoor kinderen schade kunnen ondervinden.
Ook plaatsen we geen namen bij foto’s en video’s.

samen sterk

AVG

Voor schooljaar 22-23 hebben we in groep 4, 5 of 7 ruimte om een eventuele overstap voor uw zoon/dochter te onderzoeken. Dit betekent dat we voor de andere groepen géén plaatsingsruimte hebben. Daarnaast kunnen kinderen geboren, na juli 2020, aangemeld worden.

samen sterk

AVG

Op IKC ‘t Holthuus laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt van verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens een sportdag, op kamp, bij de midweekviering of en in de groep. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s en plaatsen geen beeldmateriaal waardoor kinderen schade kunnen ondervinden.
Ook plaatsen we geen namen bij foto’s en video’s.

Met ingang vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG zorgt onder meer voor:

  • Versterking en uitbreiding van privacy rechten;
  • Meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
  • Dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacy toezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze kinderen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van kinderen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van kinderen vastgelegd.
Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Wij zijn verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter.
Dit moet worden aangegeven op het inschrijfformulier van uw kind.
Ook kunt u via de Parro- app aangeven of u toestemming geeft of niet.
Het is goed om het wel of geen toestemming geven thuis te bespreken met uw kind(eren), dan weten zij waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.

Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet.

Op de website van stichting ATOS vindt u naast meer informatie ook downloads.