Inhoud bewerken
onderwijs

Human Dynamics

Human Dynamics (HD) is een gedachtegoed afkomstig uit Amerika, ontwikkeld door Sandra Seagal en David Horne. Dit gedachtegoed draait om inzicht in fundamentele kenmerken en behoeften van jezelf en de ander. Wat heeft een mens nodig om zich te ontwikkelen? HD gaat over inzicht in de onderliggende patronen die het menselijke gedrag aansturen. Die patronen worden aangestuurd door drie principes: mentaal, emotioneel en fysiek. We beschikken allemaal over deze principes, maar iedereen heeft een eigen combinatievorm en dat maakt ons tot wie we zijn!

onderwijs

Human Dynamics

Human Dynamics (HD) is een gedachtegoed afkomstig uit Amerika, ontwikkeld door Sandra Seagal en David Horne. Dit gedachtegoed draait om inzicht in fundamentele kenmerken en behoeften van jezelf en de ander. Wat heeft een mens nodig om zich te ontwikkelen? HD gaat over inzicht in de onderliggende patronen die het menselijke gedrag aansturen. Die patronen worden aangestuurd door drie principes: mentaal, emotioneel en fysiek. We beschikken allemaal over deze principes, maar iedereen heeft een eigen combinatievorm en dat maakt ons tot wie we zijn!

onderwijs

Human Dynamics

Human Dynamics (HD) is een gedachtegoed afkomstig uit Amerika, ontwikkeld door Sandra Seagal en David Horne. Dit gedachtegoed draait om inzicht in fundamentele kenmerken en behoeften van jezelf en de ander. Wat heeft een mens nodig om zich te ontwikkelen? HD gaat over inzicht in de onderliggende patronen die het menselijke gedrag aansturen. Die patronen worden aangestuurd door drie principes: mentaal, emotioneel en fysiek. We beschikken allemaal over deze principes, maar iedereen heeft een eigen combinatievorm en dat maakt ons tot wie we zijn!

Op IKC ’t Holthuus is iedere begeleider opgeleid om het gedachtegoed van HD in de dagelijkse praktijk toe te passen.

Daar waar mensen samen leven en samen werken hebben we te maken met verschillen tussen mensen. Het leren zien-begrijpen-waarderen en benutten van deze verschillen geeft ons allemaal kansen om verder te groeien en op een mooie en constructieve manier samen te leven en samen te werken. Het gedachtengoed van Human Dynamics helpt ons deze verschillen te zien en te waarderen om vervolgens met elkaar een vertaalslag naar de dagelijkse onderwijspraktijk te maken.

Zoals in de missie van onze school beschreven is, staan wij voor onderwijs dat zorgt voor een brede ontwikkeling van het kind en zorgen we voor een stevige basis. Wij gebruiken allerlei werkvormen om te zorgen dat kinderen én begeleiders zich op verschillende manieren kunnen ontwikkelen. Human Dynamics wordt ingezet zodat wij als begeleider nóg beter kunnen inspelen op de onderwijsbehoeften van het kind. Het biedt ons een instrument om de verschillen tussen kinderen te ontdekken en aan te sluiten. Het gedachtegoed geeft ons de mogelijkheid om met een open blik, zonder waardeoordeel, naar verschillen te kunnen kijken en deze verschillen te waarderen en zo onze leerlingen beter te begrijpen en te begeleiden. 

Op IKC ’t Holthuus zijn alle begeleiders van het onderwijs en een groot gedeelte van de opvang, HD geschoold en is er een  ontwikkelteam met bevlogen ambassadeurs die stichting breed zorgen voor implementatie en ontwikkeling van het gedachtengoed.

“Een kind heeft 100 talen”

Wij willen bereiken dat kinderen optimaal gebruik kunnen maken van hun verschillende competenties en talenten. Naast het inzetten van ’t gedachtegoed van Human Dynamics laat IKC ’t Holthuus zich inspireren door de scholen uit ‘t Italiaanse Reggio Emilia. ‘Een kind heeft honderd talen.’. Dat wil zeggen: een kind heeft oneindig veel mogelijkheden.

Wij zorgen voor een veelzijdig aanbod dat recht doet aan talent. Dat wil zeggen dat ieder kind op een eigen verbale en non-verbale manier communiceert met zijn omgeving. Wij zetten in op de brede ontwikkeling van ieder kind. We geloven in verschillende intelligenties en geven ruimte aan talenten van kinderen. Op school bieden we meer dan alleen cognitieve vakken. We hebben een gevarieerd en eigentijds aanbod op het gebied van wereldoriëntatie, cultuur, techniek, ICT en sport. Daarbij maken we gebruik van talenten die binnen ons team aanwezig zijn en halen we kennis van buitenaf. Zo leren we van en met elkaar en komen kinderen optimaal tot bloei.

Zeker de 100 is er

door Loris Malaguzzi

Het kind bestaat uit 100.
Het kind heeft 100 talen, 100 handen, 100 gedachten,
100 manieren van denken, van spelen, van spreken.
100, Altijd weer 100 manieren van luisteren, verwonderen, liefhebben.
100 vreugden om te zingen en te begrijpen.
100 werelden om te ontdekken.
100 werelden om te verzinnen.
100 werelden om te dromen. 
Het kind heeft 100 talen (en nog 100, 100, 100 meer) maar ze pakken er negenennegentig af, de school en de samenleving scheiden het hoofd van lichaam.

Zij zeggen hen:
te denken zonder handen, te doen zonder het hoofd, te luisteren en niet te praten,
te begrijpen zonder vreugde, lief te hebben en zich te verbazen,
alleen met Pasen en met Kerstmis.

Ze zeggen hen:
Ik geef je de al ontdekte wereld en van de 100 stelen ze er negenennegentig.

Ze zeggen hen:
dat werk en spel, realiteit en fantasie, wetenschap en verbeelding,
hemel en aarde, verstand en droom dingen zijn die niet bij elkaar horen.

Kortom, ze zeggen hen dat de 100 er niet is.

Het kind zegt: ZEKER de 100 IS ER WEL!