Inhoud bewerken
Opvang

Algemene informatie

IKC ’t Holthuus is dé plek waar begeleiders, kinderen en hun ouders iedere dag opnieuw vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid zorgen voor een veilige en uitdagende speel- leeromgeving. Door onze open houding en het geven en ontvangen van feedback staan we SAMEN STERK op IKC ’t Holthuus, een plek waar een kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

Op ‘t Holthuus gaan we uit van de eigenheid van iedereen. Deze wordt gewaardeerd, gerespecteerd en gestimuleerd. In een uitdagende en warme omgeving wordt ieder kind uitgenodigd om op onderzoek uit te gaan en antwoord te vinden op zijn leer- en ontwikkelingsvragen. Hierbij wordt een groot beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel en de zelfstandigheid van een kind, waarbij begeleiders inspireren en stimuleren. Al ontdekkend wordt er gespeeld en geleerd en kunnen de kinderen vol vertrouwen hun toekomst tegemoet gaan.

opvang

Algemene
informatie

IKC ’t Holthuus is dé plek waar begeleiders, kinderen en hun ouders iedere dag opnieuw vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid zorgen voor een veilige en uitdagende speel- leeromgeving. Door onze open houding en het geven en ontvangen van feedback staan we SAMEN STERK op IKC ’t Holthuus, een plek waar een kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

Op ‘t Holthuus gaan we uit van de eigenheid van iedereen. Deze wordt gewaardeerd, gerespecteerd en gestimuleerd. In een uitdagende en warme omgeving wordt ieder kind uitgenodigd om op onderzoek uit te gaan en antwoord te vinden op zijn leer- en ontwikkelingsvragen. Hierbij wordt een groot beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel en de zelfstandigheid van een kind, waarbij begeleiders inspireren en stimuleren. Al ontdekkend wordt er gespeeld en geleerd en kunnen de kinderen vol vertrouwen hun toekomst tegemoet gaan.

opvang

Algemene
informatie

IKC ’t Holthuus is dé plek waar begeleiders, kinderen en hun ouders iedere dag opnieuw vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid zorgen voor een veilige en uitdagende speel- leeromgeving. Door onze open houding en het geven en ontvangen van feedback staan we SAMEN STERK op IKC ’t Holthuus, een plek waar een kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

Op ‘t Holthuus gaan we uit van de eigenheid van iedereen. Deze wordt gewaardeerd, gerespecteerd en gestimuleerd. In een uitdagende en warme omgeving wordt ieder kind uitgenodigd om op onderzoek uit te gaan en antwoord te vinden op zijn leer- en ontwikkelingsvragen. Hierbij wordt een groot beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel en de zelfstandigheid van een kind, waarbij begeleiders inspireren en stimuleren. Al ontdekkend wordt er gespeeld en geleerd en kunnen de kinderen vol vertrouwen hun toekomst tegemoet gaan.

Wij willen bereiken dat kinderen

Optimaal gebruik maken van hun verschillende competenties en talenten

IKC ‘t Holhuus laat zich inspireren door het gedachtegoed van Reggio Emilia, Human Dynamics, Emmi Pikler, Atelier in een Koffer en het Pedagogisch Kompas. Met name het bewust kijken naar en omgaan met de verschillende competenties en talenten spreek ons uit deze benaderingen bijzonder aan. Human Dynamics geeft ons inzicht in onderliggende patronen die het menselijk gedrag aansturen. Een kind heeft oneindig veel mogelijkheden. Het kan leren met het hoofd, de handen en het gevoel; leren via de 100 talen van het kind. Begeleiders bieden materialen en technieken aan, waardoor de kinderen zich op allerlei manier kunnen uiten.

 

Lees hier meer over de methodieken.

Initiatief nemen en een open onderzoekende houding hebben

Wat een kind zelf kan, mag een kind zelf doen. Wij doen een groot beroep op de zelfstandigheid van kinderen door kinderen de ruimte te geven om zoveel mogelijk zelf te proberen en in hun eigen tempo op ontdekking te gaan. Kinderen mogen tot een eigen oplossing komen, het mag misgaan en ze krijgen de ruimte om ergens op terug te komen. Vallen en opstaan – het hoort erbij.  Op het IKC ’t Holthuus creëren we veel ruimte voor eigen inbreng van de kinderen.

Hun kennis en vaardigheden (die in potentie aanwezig zijn) tot het gewenste niveau ontwikkelen

Kenmerkend hierbij is dat begeleiders het onderzoeks- en ontwikkelingsproces van kinderen observeren, analyseren en documenteren. Mocht een kind meer nodig hebben dan kijken we met elkaar hoe dit geboden kan worden. Om zich te kunnen ontwikkelen moet een kind zich competent voelen. Positief waarderen is hierbij van wezenlijk belang. De waardering kan uitgesproken worden (in woord of gebaar) door andere kinderen of door de begeleider. 

Respect hebben voor de ander en dit laten zien in woord en daad

Welbevinden en betrokkenheid vormen samen de bril waardoor we kijken in iedere situatie waarin het verrijken van kind ontwikkeling ons doel is. Kijken door deze bril zegt niet alleen iets over het kind, maar geeft ons onmiddellijke feedback over de impact van onze aanpak. Wij respecteren de eigenheid van kinderen en willen laten merken dat we het fijn vinden dat het kind er is. Actief luisteren is een methode om erachter te komen wat een kind werkelijk denkt en voelt. We zijn oordeelvrij, verwoorden wat we zien en passen ons pedagogisch handelen hierop aan. We reageren op een positieve en ondersteunende manier zodat kinderen zich gehoord en gezien voelen. Ook maken we binnen ons IKC vanaf 4 jaar gebruik van het omgekeerde stoplicht. Er zijn duidelijke omgangsregels en afspraken die in het hele IKC van toepassing zijn. Deze staan genoteerd in ons STOPlicht en hangen overal zichtbaar door de school.

Ouderbetrokkenheid

Kinderen brengen veel tijd door op opvang. Ouders dragen de verantwoordelijkheid en zorg gedeeltelijk over aan de begeleiders. Opvoeden wordt zo een gemeenschappelijke taak. Juist daarom vinden we het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de opvang. Zo wordt de opvang een plek waarin kinderen, ouders en begeleiders inbreng hebben en elkaar stimuleren en aanvullen. 

Openingstijden

KDV | De dagopvang is dagelijks geopend van 07:30 uur tot 18:30 uur. Ook in de vakantieperiodes.

Peuterwerk | Peuterwerk is dagelijks geopend van 08:30 uur tot 12:30 uur. In vakantieperiodes is er geen Peuterwerk.

VSO + BSO | Op schooldagen is er VSO van 07.30 uur tot 08.30 uur en BSO van 14.00 uur tot 18.30 uur. Tijdens schoolvakanties en studiedagen van ‘t Holthuus zijn we open van 07.30 tot 18.30 uur.