Inhoud bewerken
Opvang

Peuterwerk

We vinden het belangrijk dat alle kinderen gelijke kansen krijgen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Daarom bieden we voor kinderen van 2-4 jaar peuterwerk aan. We bieden thema-gerelateerde activiteiten aan en stimuleren kinderen op een speelse manier te leren en te ontwikkelen. Samen met school zorgen we voor een doorgaande lijn naar het basisonderwijs. We gaan regelmatig op bezoek bij één van de kleuterklassen en nemen deel aan activiteiten in de onderbouw. Zo leren de peuters de basisschool op een leuke manier kennen en zal de overgang soepeler verlopen als ze naar groep 1 mogen.

opvang

Peuterwerk

We vinden het belangrijk dat alle kinderen gelijke kansen krijgen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Daarom bieden we voor kinderen van 2-4 jaar peuterwerk aan. We bieden thema-gerelateerde activiteiten aan en stimuleren kinderen op een speelse manier te leren en te ontwikkelen. Samen met school zorgen we voor een doorgaande lijn naar het basisonderwijs. We gaan regelmatig op bezoek bij één van de kleuterklassen en nemen deel aan activiteiten in de onderbouw. Zo leren de peuters de basisschool op een leuke manier kennen en zal de overgang soepeler verlopen als ze naar groep 1 mogen.

opvang

Peuterwerk

We vinden het belangrijk dat alle kinderen gelijke kansen krijgen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Daarom bieden we voor kinderen van 2-4 jaar peuterwerk aan. We bieden thema-gerelateerde activiteiten aan en stimuleren kinderen op een speelse manier te leren en te ontwikkelen. Samen met school zorgen we voor een doorgaande lijn naar het basisonderwijs. We gaan regelmatig op bezoek bij één van de kleuterklassen en nemen deel aan activiteiten in de onderbouw. Zo leren de peuters de basisschool op een leuke manier kennen en zal de overgang soepeler verlopen als ze naar groep 1 mogen.

Voor- en vroegschoolse educatie

Wij werken met een eigen voorschools educatieprogramma geïnspireerd op het gedachtegoed van Reggio Emilia. Met educatie wordt bedoeld: zorgen dat kinderen, die kwetsbaar en nog niet zelfstandig zijn, zich veilig en gesteund voelen. Educatie betekent tegelijkertijd kinderen stimuleren om zelfstandig, zonder hulp en ondersteuning, te spelen en ontdekken. 

De kern van onze werkwijze is zorgvuldig kijken en luisteren naar kinderen en beseffen dat wij de kinderen kunnen begeleiden bij wat ze graag willen weten, leren en doen. Wij proberen te achterhalen wat ze bezighoudt, wat er in hun hoofd omgaat, wat ze nodig hebben, zodat wij materialen en activiteiten kunnen aanbieden die hun zoektocht stimuleren. Daarbij zijn de inrichting en de materialen een voorwaarde voor een succesvolle manier van werken.  

Nieuwsgierig geworden naar hoe dit er in de dagelijkse praktijk uitziet? Vraag hier een rondleiding aan.

Wilt u uw kind direct aanmelden voor Peuterwerk? Dit kan door het formulier in te vullen.

Let op!

Aanmelden voor (iedere vorm van) opvang leidt niet automatisch tot aanmelding voor de basisschool.

Dagindeling

Elke dag kent terugkerende activiteiten. Aan de hand van dagritmekaarten maken we de structuur van de dag zichtbaar voor de kinderen. We verwijzen naar vaste periodes en volgordes van activiteiten, dagen, seizoenen, het weer en tijden (klok). Kinderen worden geholpen de overgang te maken van de ene naar de andere activiteit. De dagschemakaarten gebruiken we om vooruit te kijken, maar ook om terug te kijken. Kinderen kunnen met behulp van de kaarten aan hun ouders vertellen wat zij die dag allemaal hebben gedaan. Terugkerende activiteiten zijn de kring, spelenderwijs werken aan ontwikkeldoelen door gericht aanbod, vrij spel en buiten spelen. 

We sluiten de ochtend af met een gezamenlijke broodmaaltijd waarbij we gezonde voeding aanbieden. 

Holthuus vacature Leerkrachtondersteuner oktober 2024