Inhoud bewerken
onderwijs

Burgerschap

De kinderen op IKC ‘t Holthuus krijgen geïntegreerd burgerschapsonderwijs aangeboden. We besteden op een actieve wijze aandacht aan burgerschapsvorming. De leertijd kan daardoor wekelijks verschillen.

onderwijs

Burgerschap

De kinderen op IKC ‘t Holthuus krijgen geïntegreerd burgerschapsonderwijs aangeboden. We besteden op een actieve wijze aandacht aan burgerschapsvorming. De leertijd kan daardoor wekelijks verschillen.

onderwijs

Burgerschap

De kinderen op IKC ‘t Holthuus krijgen geïntegreerd burgerschapsonderwijs aangeboden. We besteden op een actieve wijze aandacht aan burgerschapsvorming. De leertijd kan daardoor wekelijks verschillen.

We maken gebruik van zeven bouwstenen

De zeven bouwstenen bevatten bevatten de kern van burgerschap en sluiten aan bij de wettelijke burgerschapsopdracht. Aan de hand van deze bouwstenen stellen we ons onderwijsaanbod samen en creëren we een doorgaande lijn.

We zetten de 100-talen in voor burgerschapsvorming

De kinderen krijgen dans-, en gymles, gegeven door een vakdocent. In alle groepen staat minimaal één keer in de week een les beeldende vorming centraal. Inspiratiebronnen voor deze lessen zijn de pedagogische benadering uit Reggio Emilia en Atelier in de koffer. Groep 8 maakt aan het einde van het jaar hun eigen musical.

Binnen de lessen sociaal-emotionele ontwikkeling

Elk schooljaar starten we de eerste 3 weken met de Gouden Weken. Allerlei verschillende activiteiten staan dan in het teken van elkaar leren kennen en de groepsvorming. Op maandag is er een vast SEO-moment, dan wordt gewerkt aan een gekozen domein van de CED-leerlijn ‘Sociaal Gedrag’. Dit domein komt de hele week terug in kringgesprekken en verschillende oefeningen. Op woensdag komt de hele school bij elkaar voor de midweekviering en wordt er gekeken naar elkaars optreden.

Tijdens de projecten van wereldoriëntatie

Binnen het thema wereldoriëntatie werken we aan de hand van doelgerichte projecten en geven we kinderen ruimte voor hun eigen inbreng. Binnen de projecten staan onderwerpen als geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, duurzaamheid, culturele verschillen of geloofsovertuiging centraal. Tijdens projecten over burgerschap richten kinderen bijvoorbeeld gezamenlijk een eigen politieke partij op.

Tijdens het oefenen met ons stoplicht

Aan de hand van het ‘stoplicht’ leren we kinderen hoe je gewenst met elkaar omgaat en hoe je de ander aanspreekt. Het stoplicht vertelt welke gedragsverwachtingen en daarbij horende omgangsregels er binnen onze school gelden. We gaan altijd uit van een positieve houding en richten ons voornamelijk op gewenst (groen) gedrag: dingen die goed gaan en een compliment verdienen. We leren kinderen vaardigheden zodat zij gewenst gedrag onder de knie krijgen en onacceptabel (rood) gedrag vermijden. Zo leren kinderen reflecteren op hun eigen gedrag, zowel in de klas als daarbuiten.

Ook heeft burgerschap een belangrijke rol binnen onze kringen

Vanaf groep 5 wordt er naar het Jeugdjournaal gekeken en worden verschillende thema’s besproken die daar aan bod komen. Tijdens de actualiteitenkring leren kinderen meningvormend bezig te zijn, te luisteren naar anderen en leren zij hoe ze elkaar tegemoet kunnen komen. Tijdens kringgesprekken komen de belevingswereld van het kind en de vragen die zij hebben over de samenleving op natuurlijke wijze aan bod.