Inhoud bewerken
samen sterk

Team

IKC ’t Holthuus bestaat uit verschillende onderdelen: de basisschool en vanuit Skar de voor- en naschoolse opvang, dagopvang en Peuterwerk. Samen vormen zij het Integraal Kind Centrum (IKC). Het werk verschilt, maar er is één gemeenschappelijke deler: zorgdragen voor de ontwikkeling van kinderen van 0 tot ongeveer 12 jaar.

samen sterk

Team

IKC ’t Holthuus bestaat uit verschillende onderdelen: de basisschool en vanuit Skar de voor- en naschoolse opvang, dagopvang en Peuterwerk. Samen vormen zij het Integraal Kind Centrum (IKC). Het werk verschilt, maar er is één gemeenschappelijke deler: zorgdragen voor de ontwikkeling van kinderen van 0 tot ongeveer 12 jaar.

samen sterk

Team

IKC ’t Holthuus bestaat uit verschillende onderdelen: de basisschool en vanuit Skar de voor- en naschoolse opvang, dagopvang en Peuterwerk. Samen vormen zij het Integraal Kind Centrum (IKC). Het werk verschilt, maar er is één gemeenschappelijke deler: zorgdragen voor de ontwikkeling van kinderen van 0 tot ongeveer 12 jaar.

team

Opvang

Voor de opvang spreken we over pedagogisch medewerkers en zij worden ondersteund door een teamleider en gebiedsmanager.

Voor ouders en kinderen zijn wij allemaal begeleiders.

team

Onderwijs

Ons team bestaat naast de directie, groepsleerkrachten, pedagogisch medewerkers en intern begeleiders ook uit onderwijsondersteuners, stagiaires, een administratief medewerker en een conciërge.
Voor de vakken muziek, dans en gym hebben we bevlogen vakleerkrachten.

Voor ouders en kinderen zijn wij allemaal begeleiders.