Inhoud bewerken
Opvang

KDV

Het kinderdagverblijf bestaat uit 3 groepen; een babygroep (0-1,5 jaar), een dreumesgroep (1,5 tot 2,5 jaar) en een peutergroep (2,5-4 jaar). 

Gedurende de dag kijken we naar, en volgen wij zoveel mogelijk, het kind. Bij een baby volgen wij het ritme van thuis en werken we nauw samen met ouders. Wanneer het kind er aan toe is gaat het naar de volgende groep. De ontwikkeling van het kind is hierin leidend, niet de leeftijd. 

opvang

KDV

Het kinderdagverblijf bestaat uit 3 groepen; een babygroep (0-1,5 jaar), een dreumesgroep (1,5 tot 2,5 jaar) en een peutergroep (2,5-4 jaar). 

Gedurende de dag kijken we naar, en volgen wij zoveel mogelijk, het kind. Bij een baby volgen wij het ritme van thuis en werken we nauw samen met ouders. Wanneer het kind er aan toe is gaat het naar de volgende groep. De ontwikkeling van het kind is hierin leidend, niet de leeftijd. 

opvang

KDV

Het kinderdagverblijf bestaat uit 3 groepen; een babygroep (0-1,5 jaar), een dreumesgroep (1,5 tot 2,5 jaar) en een peutergroep (2,5-4 jaar). 

Gedurende de dag kijken we naar, en volgen wij zoveel mogelijk, het kind. Bij een baby volgen wij het ritme van thuis en werken we nauw samen met ouders. Wanneer het kind er aan toe is gaat het naar de volgende groep. De ontwikkeling van het kind is hierin leidend, niet de leeftijd. 

Dagindeling

Wij zorgen voor een veilige en uitdagende omgeving waarin ieder kind zich kan ontwikkelen. We zitten op de grond waardoor we bereikbaar zijn voor het kind en het kind zich gezien en veilig voelt. De groepsruimtes zijn zo ingericht dat de kinderen veel bewegingsvrijheid hebben. De materiaalkeuze is afgestemd op de doelgroep. Er zijn veel houten en open eindmaterialen aanwezig. Open eindmaterialen zijn materialen waaraan kinderen zelf een invulling geven. Dit daagt de fantasie van het kind uit. Gedurende de dag zijn we buiten en binnen en zorgen we voor een goede balans tussen actief spel en rustmomenten. 

We hebben een actieve werkhouding. We kijken naar de kinderen en stemmen onze aanpak daarop af. We helpen enkel wanneer nodig en storen kinderen niet in hun spel. We zijn altijd in dialoog met de kinderen. We benoemen wat we zien en doen. We doen geen onverwachte dingen waar een kind van schrikt en wachten altijd op een reactie. Dat doen we ook bij het communiceren zonder woorden. Voordat we een kind aanraken, maken we oogcontact en zeggen we wat we gaan doen. Pas als er contact is, gaan we verder. We zijn rustig en geven kinderen de tijd. We laten ons leiden door de kinderen. Het is voor ons vanzelfsprekend om met de kinderen door school te lopen en gebruik te maken van de ruimtes, mogelijkheden en “schoolkinderen” te ontmoeten. We zien bij de kinderen dat dit als vertrouwd wordt ervaren en dat ze onderdeel zijn van het IKC. 

Nieuwsgierig geworden naar hoe dit er in de dagelijkse praktijk uitziet? Vraag hier een rondleiding aan.

Wilt u uw kind direct aanmelden voor opvang? Dit kan door het formulier in te vullen.

Let op!

Aanmelden voor (iedere vorm van) opvang leidt niet automatisch tot aanmelding voor de basisschool.