Inhoud bewerken
Opvang

Voor- en naschoolse opvang

Kinderen komen na een dag school naar de BSO. Deze overgang is niet altijd gemakkelijk voor kinderen. Sommige kinderen willen na een dag hard werken even uitrazen, andere kinderen hebben juist de behoefte aan rust om weer tot zichzelf te komen en anderen gaan gewoon door waar ze gebleven zijn. Wij geven kinderen de rust en ruimte om aan deze behoeften te voldoen. Een middag op de BSO is vaak kort en kinderen willen dan van alles doen, we beperken daarom zoveel mogelijk de vaste momenten waar kinderen lang op elkaar moeten wachten. Na het tussendoortje is er een aanbod van gerichte activiteiten waar kinderen aan mee kunnen doen. Door voorspelbaar en flexibel te zijn in het aanbod kunnen we de overgang soepel laten verlopen en kan iedereen volop zijn speelmiddag benutten.

opvang

Voor- en naschoolse opvang

Kinderen komen na een dag school naar de BSO. Deze overgang is niet altijd gemakkelijk voor kinderen. Sommige kinderen willen na een dag hard werken even uitrazen, andere kinderen hebben juist de behoefte aan rust om weer tot zichzelf te komen en anderen gaan gewoon door waar ze gebleven zijn. Wij geven kinderen de rust en ruimte om aan deze behoeften te voldoen. Een middag op de BSO is vaak kort en kinderen willen dan van alles doen, we beperken daarom zoveel mogelijk de vaste momenten waar kinderen lang op elkaar moeten wachten. Na het tussendoortje is er een aanbod van gerichte activiteiten waar kinderen aan mee kunnen doen. Door voorspelbaar en flexibel te zijn in het aanbod kunnen we de overgang soepel laten verlopen en kan iedereen volop zijn speelmiddag benutten.

opvang

Voor- en naschoolse opvang

Kinderen komen na een dag school naar de BSO. Deze overgang is niet altijd gemakkelijk voor kinderen. Sommige kinderen willen na een dag hard werken even uitrazen, andere kinderen hebben juist de behoefte aan rust om weer tot zichzelf te komen en anderen gaan gewoon door waar ze gebleven zijn. Wij geven kinderen de rust en ruimte om aan deze behoeften te voldoen. Een middag op de BSO is vaak kort en kinderen willen dan van alles doen, we beperken daarom zoveel mogelijk de vaste momenten waar kinderen lang op elkaar moeten wachten. Na het tussendoortje is er een aanbod van gerichte activiteiten waar kinderen aan mee kunnen doen. Door voorspelbaar en flexibel te zijn in het aanbod kunnen we de overgang soepel laten verlopen en kan iedereen volop zijn speelmiddag benutten.

Samenwerken

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de begeleiders van de opvang en de begeleiders van school. Hierdoor krijgen alle kinderen de aandacht en begeleiding die zij nodig hebben. Ook op de BSO wordt er gewerkt vanuit het gedachtegoed van Reggio Emilia, ervaringsgericht onderwijs en het onderzoekend en ontdekkend leren. Zo krijgen de projecten die op de basisschool aan bod komen een vervolg op de BSO. De kinderen van 4 tot en met 7 jaar worden opgevangen op onze dependance IKC ’t Holthuus Appelbongerd in Huissen.

Nieuwsgierig geworden naar hoe dit er in de dagelijkse praktijk uitziet? Vraag hier een rondleiding aan.

Wilt u uw kind direct aanmelden voor voorschoolse en/of naschoolse opvang? Dit kan door het formulier in te vullen.

Let op!

Aanmelden voor (iedere vorm van) opvang leidt niet automatisch tot aanmelding voor de basisschool.

VSO

De kinderen worden door de begeleider ontvangen. Daarna krijgen ze de gelegenheid om vrij te spelen en rustig aan de dag te beginnen. Eventuele bijzonderheden kunnen door ouders worden gemeld aan de begeleider. Samen met het kind draagt de begeleider zorg voor een goede overdracht aan de begeleider van de klas.

Dagindeling
(BSO Appelbongerd)

Na het verzamelen van de kinderen in de midweekhal lopen we met de kinderen naar de dependance. Bij aankomst op de dependance maken de kinderen gebruik van het toilet en wassen hun handen. Ze spelen, hebben even een moment voor zichzelf en krijgen eten en drinken aangeboden. Dit gebeurt in de basisgroep van het kind. Tijdens het eten en drinken wordt er met elkaar gekletst en vertellen kinderen over hun belevenissen op school. Ook wordt het programma van de middag bekend gemaakt. Er is keuze uit vrij spel, zowel binnen als buiten, en georganiseerde activiteiten.

Na het eten en drinken gaan de kinderen spelen en/of nemen deel aan een activiteit of workshop. 

Rond half 5 komen de kinderen per groep even samen voor een “incheckmoment”, hoe gaat het? Wie zijn er nog? Een moment van rust en inchecken bij elkaar onder het genot van een koekje.  

In IKC ’t Holthuus  Appelbongerd hebben wij de beschikking over verschillende ruimtes. Iedere basisgroep heeft een eigen plek in het gebouw en heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van extra ruimtes zoals de hal, het speelplein en de ateliers. Het gebruik van de verschillende ruimtes wordt gestuurd door de begeleiders, hangt af van de activiteiten en is in samenspraak met de kinderen. 

Dagindeling
(BSO 'Holthuus)

De kinderen komen uit school en maken gebruik van het toilet en wassen hun handen. Ze spelen, hebben even een moment voor zichzelf en krijgen eten en drinken aangeboden. Tijdens het eten en drinken wordt er met elkaar gekletst en vertellen kinderen over hun belevenissen op school. Ook wordt het programma van de middag bekend gemaakt. Er is keuze uit vrij spel, zowel binnen- als buiten, georganiseerd activiteiten. 

Na het eten en drinken gaan de kinderen spelen en/of nemen deel aan een activiteit of workshop. 

Door middel van het planbord in het leerlab maken kinderen kenbaar in welke ruimte ze gaan spelen. Ook valt er te zien waar de activiteiten plaatsvinden. Rond half 5 komen de kinderen per groep even samen voor een “incheckmoment”, hoe gaat het? Wie zijn er nog? Een moment van rust en inchecken bij elkaar tijdens het eten van een koekje.

In IKC ’t Holthuus hebben wij de beschikking over verschillende ruimtes. Iedere basisgroep heeft een eigen plek in het gebouw en heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van extra ruimtes zoals de hal, het speelplein, leerlab etc. Om het voor kinderen, begeleiders en ouders overzichtelijk te houden zijn niet alle ruimtes altijd in gebruik. Het gebruik van de verschillende ruimtes wordt gestuurd door de begeleiders, hangt of van de activiteiten en is in samenspraak met de kinderen.