Inhoud bewerken
onderwijs

Sociaal emotionele ontwikkeling

Wij streven naar een veilig pedagogisch klimaat, vanuit een eenduidige en brede aanpak voor het omgaan met elkaar. Er zijn duidelijke gedragsverwachtingen voor kinderen, ouders en werknemers. Dit beleid is ontstaan vanuit een jarenlange visieontwikkeling, gebaseerd op het gedachtegoed van Gordon, Human Dynamics, Rots en Water en met de cognitieve gedragstheorie als onderlegger.

onderwijs

Sociaal emotionele ontwikkeling

Wij streven naar een veilig pedagogisch klimaat, vanuit een eenduidige en brede aanpak voor het omgaan met elkaar. Er zijn duidelijke gedragsverwachtingen voor kinderen, ouders en werknemers. Dit beleid is ontstaan vanuit een jarenlange visieontwikkeling, gebaseerd op het gedachtegoed van Gordon, Human Dynamics, Rots en Water en met de cognitieve gedragstheorie als onderlegger.

onderwijs

Sociaal emotionele ontwikkeling

Wij streven naar een veilig pedagogisch klimaat, vanuit een eenduidige en brede aanpak voor het omgaan met elkaar. Er zijn duidelijke gedragsverwachtingen voor kinderen, ouders en werknemers. Dit beleid is ontstaan vanuit een jarenlange visieontwikkeling, gebaseerd op het gedachtegoed van Gordon, Human Dynamics, Rots en Water en met de cognitieve gedragstheorie als onderlegger.

Wij respecteren de eigenheid van kinderen en willen laten merken dat we het fijn vinden dat het kind er is. Actief luisteren is een methode om erachter te komen wat een kind werkelijk denkt en voelt. Hierbij onthoudt de begeleider zich van kritiek en geeft het geen oordeel, maar probeert hij/zij te verwoorden welke ‘boodschap’ het kind heeft. 

Op IKC ’t Holthuus besteden we op een pro-actieve manier veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Gedurende de hele week versterken en onderhouden we het veilige pedagogische klimaat en werken we aan het aanleren van vaardigheden die de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen bevorderen. Dit doen we vanuit ‘de 100 talen’ (Reggio-benadering) van een kind en we zorgen dat de centreringen vanuit het gedachtengoed van Human Dynamics bediend worden. Zo hebben we onze wekelijkse midweekviering, zijn er maatjesklassen, hebben we elke week een SEO-kring waarin Rots & Water, mindfulness, massage, meditatie, drama, dialoog en sport terugkerende thema’s zijn.

Het stoplicht

Er zijn duidelijke omgangsregels en afspraken die overal in de school van toepassing zijn. Deze staan genoteerd in ons “STOPlicht” en hangen overal zichtbaar door het IKC heen.

We gaan altijd uit van een positieve houding en richten ons voornamelijk op de dingen die goed gaan en een compliment verdienen. Zo maken we het “groene gedrag” (gewenst gedrag) duidelijk en wordt met behulp van het aanleren van vaardigheden, het vermijden van “oranje gedrag” onder de knie gebracht. Dit doen we met behulp van de methode “Kinderen en hun sociale talenten”, Rots en Water, mindfulness, rollenspel, drama en dans. De 100 talen van het kind spreken we ook op dit gebied zo veel mogelijk aan.