Downloads

Groep 5/6 en 7/8

boekenkring

formulier

actualiteitenkring

formulier

presentatie

formulier

gespreksformulier voorbereiding

Ouders/verzorgers

huisregels

school ondersteuningsprofiel (SOP)

protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ATOS

folder hoofdluis

verlofaanvraag

formulier

uitleg

verzuim

vragenlijst

ouders na

scheiding

inschrijfformulier

Avond4Daagse

toestemming gebruik beeldmateriaal

IKC 't Holthuus | onderwijs

Ot en Sienpad 9, Huissen

026 325 29 33
IKC-Holthuus@stichtingatos.nl

IKC 't Holthuus | peuterwerk

Ot en Sienpad 9, Huissen

026 325 29 33
IKCHolthuus-pw@skar.nl

IKC 't Holthuus | VSO en BSO

Ot en Sienpad 7, Huissen

026 325 29 33

IKCHolthuus-bso@skar.nl