Inhoud bewerken
samen sterk

IKC-raad

3 organen met 1 aanspreekpunt

De IKC-raad is het gezamenlijke medezeggenschaporgaan van IKC ’t Holthuus. Ouders zijn verenigd in de medezeggenschapsraad (MR) en de oudercommissie (OCIE) voor de basisschool, en de oudercommissie (OC) van Skar. Samen vormen deze drie organen de IKC-raad: één aanspreekpunt voor ouders/verzorgers. Op die manier draagt de raad bij aan efficiënt werken, verbinding met het hele IKC en verbetering van de samenwerking. 

samen sterk

IKC-raad

3 organen met 1 aanspreekpunt

De IKC-raad is het gezamenlijke medezeggenschaporgaan van IKC ’t Holthuus. Ouders zijn verenigd in de medezeggenschapsraad (MR) en de oudercommissie (OCIE) voor de basisschool, en de oudercommissie (OC) van Skar. Samen vormen deze drie organen de IKC-raad: één aanspreekpunt voor ouders/verzorgers. Op die manier draagt de raad bij aan efficiënt werken, verbinding met het hele IKC en verbetering van de samenwerking. 

samen sterk

IKC-raad

3 organen met 1 aanspreekpunt

De IKC-raad is het gezamenlijke medezeggenschaporgaan van IKC ’t Holthuus. Ouders zijn verenigd in de medezeggenschapsraad (MR) en de oudercommissie (OCIE) voor de basisschool, en de oudercommissie (OC) van Skar. Samen vormen deze drie organen de IKC-raad: één aanspreekpunt voor ouders/verzorgers. Op die manier draagt de raad bij aan efficiënt werken, verbinding met het hele IKC en verbetering van de samenwerking. 

Wat doet de IKC-raad?

De IKC-raad luistert naar wat er speelt bij ouders, overlegt met elkaar en bepreekt en adviseert de directie over zowel beleidsonderwerpen als praktische zaken. Ook geven ze praktische ondersteuning bij de uitvoering van activiteiten binnen IKC ’t Holthuus. Daarbij is alle hulp en input welkom, dus schroom niet om contact op te nemen als u ook een actieve bijdrage, klein of groot, wilt leveren.

De IKC-raad

Medezeggenschapsraad (MR)

Via de MR praten ouders en personeel mee over het beleid op de school. De MR geeft hierin gevraagd en ongevraagd advies. In een aantal gevallen beslist de MR ook daadwerkelijk mee. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de (sociale) veiligheid in en om de school, het formatieplan, het schoolplan en de onderwijskwaliteit.

Ouderhulp en Oudercommissie onderwijs (Ocie)

Op IKC ’t Holthuus vinden veel activiteiten plaats waarvoor wevaak hulp vragen van ouders en verzorgers. Ouders en de Ocie helpen bijvoorbeeld bij het sinterklaasfeest, Kerst, het kamp en de avondvierdaagse. De Ocie coördineert deze praktische hulp.

Ouderhulp en Oudercommissie Skar (OC)

De opvang van Skar op IKC ‘t Holthuus heeft een eigen oudercommissie (OC). De commissie is de schakel tussen ouders en de organisatie. Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies. In de OC zitten ouders van de kinderopvang (KDV), buitenschoolse opvang (BSO) en peuterwerk.