top of page

IKC Holthuus Peuterwerk

We vinden het belangrijk dat alle kinderen gelijke kansen krijgen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Daarom bieden we voor kinderen van 2-4 jaar peuterwerk aan. We bieden thema gerelateerde activiteiten aan en stimuleren kinderen op een speelse manier te leren en te ontwikkelen. Samen met school zorgen we voor een doorgaande lijn naar het basisonderwijs. We gaan regelmatig op bezoek bij één van de kleuterklassen en kunnen deelnemen aan activiteiten in de onderbouw. Zo leren de peuters de basisschool op een leuke manier kennen en zal de overgang soepeler verlopen, als ze naar groep 1 mogen.

Op peuterwerk werken wij met een voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Door het werken met een voor- en vroegschoolse educatie kunnen we peuters met een risico op een onderwijsachterstand een stimulerend en taalrijk aanbod bieden. Door het aanbieden van VVE kunnen we het jonge kind in groepsverband en individueel activiteiten aanbieden waarmee de taal, sociaal- emotioneel, cognitief/rekenkundige en motorische ontwikkeling stimuleren. Met als doel om deze kinderen een betere start op de basisschool te geven en toekomstige onderwijsachterstanden te voorkomen of te verminderen

Peuterwerk wordt iedere ochtend aangeboden van 08:30 uur tot 12:30 uur. In vakantieperiodes is er geen Peuterwerk. 

Nieuwsgierig geworden naar hoe dit er in de dagelijkse praktijk uitziet?

Neem gerust contact op met de locatie voor een rondleiding op telefoonnummer 026-2041150. Wilt u uw kind direct aanmelden voor Peuterwerk? Dit kan door dit formulier in te vullen.

 

Let op: aanmelden voor opvang leidt niet automatisch tot aanmelding voor de basisschool!

bottom of page