Onderwijs

Mike van de Koppel

Directeur | Trainer & Coach Human Dynamics

Expertise op school

Human Dynamics, visie- en team ontwikkeling.

 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?
Wij zijn een school die anders durft te zijn, risico durft te nemen en kijkt naar het verschil tussen kinderen en volwassenen. We maken gebruik van elkaars talenten en dat maakt ons SAMEN STERK en dus UNIEK!

Floor Visser

Intern begeleider | lid MT | Trainer & Coach Human Dynamics

Expertise op school

Zorgstructuur binnen 't Holthuus, veel kennis en ervaring op het gebied van SEO, gedrag en autisme spectrum stoornissen, Human Dynamics, vertrouwenspersoon ouders, kinderen en werknemers

 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

IKC ’t Holthuus:  Een school waar het verschil er mag zijn!

 

Al meer dan 20 jaar werk ik op IKC ’t Holthuus. Het is een soort van tweede thuis  voor mij geworden. Ik ervaar deze plek als een enorm groot gezin, waar het veilig en gemoedelijk is, waar we samen verantwoordelijk zijn voor elkaar en de omgeving. Een plek waar groot en klein van en met elkaar mag leren en waar iedereen verschillend is. Waar we hoogtepunten meemaken, waar we overwinningen vieren, waar we uitdagingen aangaan en klaar staan voor elkaar. Soms is het best wel eens lastig, moeilijk of verdrietig, maar we geven nooit op. Dat komt omdat er altijd wel iemand is in dit enorme gezin, die goede moed heeft, de juiste vragen stelt, met mooie ideeën komt en laat zien dat er iedere dag weer een nieuwe kans is. En dan ontstaat er een omgeving waar je jezelf kan ontwikkelen en kan groeien.

 

Een school waar het verschil er mag zijn!

 

Ja, IKC ’t Holthuus is een fijne plek om te leren, te werken, samen te komen. Een plek waar groot en klein zichzelf kan zijn en waar je serieus wordt genomen, als kind, als ouder en als werknemer.  En daarom werk ik hier al zolang en draag ik IKC ’t Holthuus een warm hart toe!

Nine van Bon

Intern begeleider | Begeleider Casablanca (groep 8)

Expertise op school

Begeleiding voor zowel binnen als buiten de groep

 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

IKC 't Holthuus is voor mij een unieke plek, omdat we gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van kinderen. Samen met collega's, ouders en eventueel externe instanties zorgen wij voor een zo optimaal mogelijke (leer)omgeving. Een omgeving waarin wordt gekeken naar talenten, waar het verschil er mag en er meer wordt geboden dan enkel de basisvakken zoals rekenen, taal en spelling. Met elkaar zorgen voor een goede basis. Zodat het kind met kennis over zichzelf en de wereld om zich heen, met talenten en uitdagingen, de overstap kan maken naar een volgende school. 

Maaike Dukers

Begeleider Luchtkasteel (groep 1/2)

Expertise op school

Kleuteronderwijs, projecten, Wereldoriëntatie en techniek, Rots & Water

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Ik werk al bijna 20 jaar met veel plezier op 't Holthuus en nog steeds met veel plezier. Wat mij vooral aanspreekt is de open, gemoedelijke sfeer tussen kinderen, ouders en collega's. Ik denk dat ik er door mijn manier van omgaan met de kleuters en de leerstof aan bijdraag dat de start voor de jongste kinderen van het IKC goed is. Ik hoop door middel van mijn fantasie, humor, professionaliteit en oprechte belangstelling aan te sluiten bij de leefwereld van de kleuters. Binnen de school ben ik iemand die mijn enthousiasme voor het werken met projecten en het ontdekkend en onderzoekend leren graag deel met mijn collega's.

Job Berentsen

Begeleider Bijenkorf (groep 1/2)

Expertise op school

ICT, Rots & Water

 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Hier kan iedereen zichzelf zijn.

Miranka Straver

Begeleider Bijenkorf en Apenrots (groep 1-2 en 4) 

Expertise op school

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Ik werk sinds kort op het Holthuus en ieder van ons kan en mag zichzelf zijn. Op een  positieve manier wordt er met elkaar en de leerlingen omgegaan. Hierdoor ervaar je een sfeer van tolerantie, die gebaseerd is op het respect voor de vele en verschillende eigenschappen die iedereen heeft.   

Op deze school zie ik een veilige, respectvolle omgeving waar iedereen zich zo volledig en goed mogelijk kan ontwikkelen.

Deze school is voor mij uniek omdat er oog is voor elkaar.

Kim Burghouwt

Begeleider Muizenhuis (groep 1/2) 

 

Expertise op school

...

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

IKC 't Holthuus is voor mij een unieke school, omdat de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen op 1 staat, de verscheidenheid aan talenten van zowel de kinderen als begeleiders worden benut en je de samenhorigheid in de school niet alleen voelt, maar ook echt ervaart. 

Daphne Lemmens

Begeleider Muizenhuis (groep 1/2) | MT lid | Bouwcoördinator groepen 1/2 | Begeleider Leerlab onderbouw

Expertise op school

Projectmatig werken

 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Ik werk sinds kort op ’t Holthuus en ben trots dat ik deel uit mag maken van dit enthousiaste team. ‘t Holthuus is een school waar je mag zijn wie je bent en waar ruimte is voor jouw talent, of je nu kind bent of begeleider. Het is een unieke school door zijn persoonlijke benadering van het onderwijs. 

1 / 5

Please reload