top of page

Onderwijs

mike%20website_edited.jpg
Mike van de Koppel

Directeur | Trainer & Coach Human Dynamics

Expertise op school

Human Dynamics, visie- en team ontwikkeling.

 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?
Wij zijn een school die anders durft te zijn, risico durft te nemen en kijkt naar het verschil tussen kinderen en volwassenen. We maken gebruik van elkaars talenten en dat maakt ons SAMEN STERK en dus UNIEK!

Floor Visser.jpg
Floor Wierink

Intern begeleider | lid MT | Trainer & Coach Human Dynamics

Expertise op school

Zorgstructuur binnen 't Holthuus, veel kennis en ervaring op het gebied van SEO, gedrag en autisme spectrum stoornissen, Human Dynamics, vertrouwenspersoon ouders, kinderen en werknemers

 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

IKC ’t Holthuus:  Een school waar het verschil er mag zijn!

 

Al meer dan 20 jaar werk ik op IKC ’t Holthuus. Het is een soort van tweede thuis  voor mij geworden. Ik ervaar deze plek als een enorm groot gezin, waar het veilig en gemoedelijk is, waar we samen verantwoordelijk zijn voor elkaar en de omgeving. Een plek waar groot en klein van en met elkaar mag leren en waar iedereen verschillend is. Waar we hoogtepunten meemaken, waar we overwinningen vieren, waar we uitdagingen aangaan en klaar staan voor elkaar. Soms is het best wel eens lastig, moeilijk of verdrietig, maar we geven nooit op. Dat komt omdat er altijd wel iemand is in dit enorme gezin, die goede moed heeft, de juiste vragen stelt, met mooie ideeën komt en laat zien dat er iedere dag weer een nieuwe kans is. En dan ontstaat er een omgeving waar je jezelf kan ontwikkelen en kan groeien.

 

Een school waar het verschil er mag zijn!

 

Ja, IKC ’t Holthuus is een fijne plek om te leren, te werken, samen te komen. Een plek waar groot en klein zichzelf kan zijn en waar je serieus wordt genomen, als kind, als ouder en als werknemer.  En daarom werk ik hier al zolang en draag ik IKC ’t Holthuus een warm hart toe!

Foto Nine.JPG
Nine van Bon

Intern begeleider 

Expertise op school

Begeleiding voor zowel binnen als buiten de groep

 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

IKC 't Holthuus is voor mij een unieke plek, omdat we gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van kinderen. Samen met collega's, ouders en eventueel externe instanties zorgen wij voor een zo optimaal mogelijke (leer)omgeving. Een omgeving waarin wordt gekeken naar talenten, waar het verschil er mag en er meer wordt geboden dan enkel de basisvakken zoals rekenen, taal en spelling. Met elkaar zorgen voor een goede basis. Zodat het kind met kennis over zichzelf en de wereld om zich heen, met talenten en uitdagingen, de overstap kan maken naar een volgende school. 

Dukers, Maaike.jpg
Maaike Dukers

Begeleider Luchtkasteel (groep 1/2)

Expertise op school

Kleuteronderwijs, projecten, Wereldoriëntatie en techniek, Rots & Water

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Ik werk al bijna 20 jaar met veel plezier op 't Holthuus en nog steeds met veel plezier. Wat mij vooral aanspreekt is de open, gemoedelijke sfeer tussen kinderen, ouders en collega's. Ik denk dat ik er door mijn manier van omgaan met de kleuters en de leerstof aan bijdraag dat de start voor de jongste kinderen van het IKC goed is. Ik hoop door middel van mijn fantasie, humor, professionaliteit en oprechte belangstelling aan te sluiten bij de leefwereld van de kleuters. Binnen de school ben ik iemand die mijn enthousiasme voor het werken met projecten en het ontdekkend en onderzoekend leren graag deel met mijn collega's.

Berentsen, Job.jpg
Job Berentsen

Begeleider Bijenkorf (groep 1/2)

Expertise op school

ICT, Rots & Water

 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Hier kan iedereen zichzelf zijn.

miranka zwart wit.jpg
Miranka Straver

Begeleider Bijenkorf en Luchtkasteel (groep 1/2)

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?
Ik werk sinds kort op het Holthuus en ieder van ons kan en mag zichzelf zijn. Op een  positieve manier wordt er met elkaar en de leerlingen omgegaan. Hierdoor ervaar je een sfeer van tolerantie, die gebaseerd is op het respect voor de vele en verschillende eigenschappen die iedereen heeft.   

Op deze school zie ik een veilige, respectvolle omgeving waar iedereen zich zo volledig en goed mogelijk kan ontwikkelen.

Deze school is voor mij uniek omdat er oog is voor elkaar.

Barbara foto website_edited.jpg
Barbara Koorneef

Begeleider Kristalgrot (groep 1/2)

Expertise op school

Beeldende vorming

 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Elf jaar geleden maakte ik samen met mijn kinderen kennis met IKC- Holthuus en merkte al snel dat dit een bruisende school was. Niets wordt klein aangepakt, of het nu een project, een nieuwe methode of bijvoorbeeld het kamp is, alles wordt uit de kast getrokken om het tot een succes te maken. Dit gebeurt op zo’n manier dat iedereen daarbij zichzelf mag en kan zijn. Niets mooiers om daar aan bij te dragen en deel van te mogen uitmaken.

DaphneLemmens_zwartwit.jpg
Daphne Lemmens

Begeleider Muizenhuis (groep 1/2) | MT lid | Bouwcoördinator groepen 1/2 | Begeleider Leerlab onderbouw

Expertise op school

Projectmatig werken

 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Ik werk sinds kort op ’t Holthuus en ben trots dat ik deel uit mag maken van dit enthousiaste team. ‘t Holthuus is een school waar je mag zijn wie je bent en waar ruimte is voor jouw talent, of je nu kind bent of begeleider. Het is een unieke school door zijn persoonlijke benadering van het onderwijs. 

eva (2).jpeg
Eva Dijkstra

Begeleider Muziektent ( groep1/2) en specialist eigen leerlijn

Expertise op school

Kleuteronderwijs, Taal Begrijpend luisteren

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

IKC ’t Holthuus is voor mij uniek en een hele fijne plek om te werken omdat sfeer, harmonie, lol en ontspanning, hand in hand gaan met professionaliteit, expertise, kritisch zijn en met zijn allen gaan voor inhoudelijk goed, creatief en projectmatig onderwijs aan onze Holthuus kinderen. Hier staan we samen sterk! We gaan én staan er met zijn allen voor, om voor alle kinderen een uitdagende leeromgeving te creëren. Wie je ook bent en hoe je ook leert. 

Dit allen maakt dat ik er ontzettend trots op ben dat ik onderdeel uitmaak van deze school!

Imke Beijer.jpg
Imke Beijer

Begeleider Berenbos (groep 3)

Expertise op school

RT, rugzakbegeleiding, groepsleerkracht, leesspecialist, mindfulness

 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

In 1998 koos ik deze school voor mijn kinderen vanwege de sfeer, de gelijkwaardige benadering van de kinderen en het onderwijsconcept (dat in de loop der jaren alleen maar beter werd).

De kampen, de projecten, de midweekviering, de kerstviering, de kinderen en collega’s maken dat ik nog elke dag met veel plezier naar ’t Holthuus kom!

 Janita Janssen.jpg
Janita Janssen

Begeleider Kristalgrot (groep 1/2) | Begeleider leerlab ster

Expertise op school

Leesonderwijs, dans

 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Ik werk sinds 2016 op ’t Holthuus en ik ben ontzettend blij dat ik deel mag uitmaken van deze geweldige school met z’n sterke eigen visie en enthousiast team.

Wat ’t Holthuus voor mij uniek maakt, is de aandacht voor de creatieve en persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Het is een school waar ieder kind gezien, gerespecteerd en gewaardeerd wordt zoals het is en een school waar ik mijn passie en enthousiasme kwijt kan.

kim B.png
Kim Burghouwt

Begeleider Zwanenmeer (groep 3) 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

IKC 't Holthuus is voor mij een unieke school, omdat de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen op 1 staat, de verscheidenheid aan talenten van zowel de kinderen als begeleiders worden benut en je de samenhorigheid in de school niet alleen voelt, maar ook echt ervaart. 

Femke Kraaijvanger.jpg
Femke Kraaijvanger

Begeleider Uilennest (groep 3)

Expertise op school

Bewegend leren en leesonderwijs

 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Het mooie aan ’t Holthuus vind ik dat er naar elk kind écht gekeken wordt. Er wordt ruimte gegeven aan de kinderen om zichzelf te kunnen en mogen zijn. Door deze veiligheid en warmte, die je overal in de school voelt, kan elk kind zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Niet alleen op het gebied van rekenen en lezen, maar juist ook op cultureel, wereld-oriënterend en sportief vlak.

Onze ‘Holthuus’cultuur, met eigen tradities zoals de midweek en het kamp, en het ‘samen sterk’ principe zorgen ervoor dat kinderen, ouders en begeleiders er samen voor zorgen dat kinderen een hele fijne basisschooltijd kunnen hebben.

Ik ben er dan ook trots op dat ik deel uit mag maken van dit team!

laura.jpg
Laura v Ottele

Begeleider Uilennest (groep 3)

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Mijn eerste kennismaking met 't Holthuus was in 2009 als stagiaire tijdens mijn studie. Dit voelde toen al als een warm bad. Inmiddels 10 jaar later en ervaring opgedaan als leerkracht in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. 't Holthuus is voor mij altijd een speciale plek gebleven. Iedereen mag zichzelf zijn. Dit geldt zowel voor leerlingen, ouders en collega's. Vanuit deze basis van veiligheid, respect en vertrouwen kan iedereen zich ontwikkelen.

Op 't Holthuus werken we echt 'samen'. Dit is voor mij één van de redenen dat ik met plezier op deze mooie school werk. 

Timon van Diepen.jpg
Timon van Diepen

Begeleider Berenbos (groep 3) | MT lid | Bouwcoördinator groepen 1 t/m 4

Expertise op school

Wereldoriëntatie en ICT

 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Het mooie van werken op ’t Holthuus is dat er gekeken wordt naar alle talenten en manieren van leren van een kind. We doen er alles aan om te stimuleren dat een kind ontdekt waar hij goed in is en dat hij volledig kan stralen. De projecten zorgen altijd weer voor veel reuring en ieder kind (en begeleider) kan er op zijn manier zijn talent in naar voren laten komen. Het is fijn om op een plek te werken waar iedereen zichzelf mag zijn, we juist gebruik maken van elkaars verschillen, en dat we er op deze manier samen (zowel team als leerlingen) een mooie tijd van maken.

IMG_20190902_195117.jpg
Maudy Mulder

Begeleider Boomhut (groep 4)

Expertise op school

Beeldende vorming

 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Leren en creativiteit gaat samen op het Holthuus. De kinderen krijgen daardoor een rijk aanbod.

Er is altijd iets wat bij je past, waardoor je kunt groeien en waarin je je mag uiten. Ook als begeleider voel je dat het een lerende werkplek is en dat is een reden om met plezier naar je werk te komen.

kim website foto.jpg
Kim Huberts

Begeleider Boomhut (groep 4)

Expertise op school

Sociaal emotionele ontwikkeling

 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Achttien jaar geleden stapte ik hier als vierjarig meisje de school binnen.  Mijn herinneringen aan de acht schooljaren op IKC ’t Holthuus zijn geweldig. Toen ik eenmaal ging studeren aan de PABO wist ik direct dat ik terug wilde en dat heb ik gedaan. Toen ik eenmaal afgestudeerd was, kreeg ik de kans om aan de slag te gaan en die heb ik met beide handen aangepakt.
 

Ik werk met heel veel plezier op IKC ’t Holthuus omdat de sfeer binnen de school fijn en veilig is. Iedereen mag en kan zichzelf zijn en dat geeft mij een fijn gevoel. Daarnaast heb ik het gevoel dat ik mijzelf hier kan ontwikkelen en dat ik daar de ruimte voor krijg.  Mijn doel is om er samen met mijn collega’s voor te zorgen dat uw kinderen later terug kunnen kijken op een fijne tijd.  

Denise.jpg
Denise Asselman

Begeleider Apenrots ( groep 4) 

D.asselman@stichtingatos.nl

Expertise

Waarom werk ik op IKC "t Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

In 2010 maakte ik kennis met 't Holthuus toen mijn dochter, en later ook mijn zoon, hier op school kwam. Vanaf het eerste moment voelde het als een warm bad. Een fijne en positieve sfeer waar kinderen, maar ook leerkrachten, echt zichzelf mogen zijn. Met veel ruimte voor expressie, projecten om de wereld te ontdekken en heel veel aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling, is 't Holthuus voor mij een unieke en heel fijne plek om te werken.

Janneke%20zw%201%20(002)_edited.jpg
Janneke van der Vlugt

 

Begeleider Apenrots (groep 4) | Dansdocent

Expertise op school

Dans, SEO en cultuur

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Vanaf schooljaar 2019 ben ik wekelijks werkzaam als dansdocent op deze bruisende school. Vanuit het vak dans draag ik structureel bij aan de unieke uitdagende leeromgeving die ‘t Holthuus de kinderen biedt. Het is prachtig om de groei te zien die kinderen op zoveel vlakken doormaken binnen deze fysieke context. Wanneer ik mij door de school beweeg, merk ik steeds weer hoe de school ‘haar visie ademt’. Ik zie dit in de manier van communiceren, de inrichting van ruimtes, de keuzes die gemaakt worden in het onderwijsaanbod en hoé dit wordt aangereikt. Een gezamenlijke ontdekkingstocht naar jezelf en de wereld om ons heen. Ik zie een school met een ziel en een ambitie die mij sterk aanspreekt en ben dan ook erg blij juist op deze plek mijn bijdrage aan het onderwijs van nu te kunnen leveren. 

Anna foto website.jpg
Anna van Kesteren

Begeleider Leeuwenkuil (groep 5) | MT lid | Kwaliteitsmedewerker

Expertise op school

Taal, begrijpend lezen en kwaliteit

 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Ik ben trots dat ik na mijn afstuderen op ’t Holthuus mocht blijven werken! Vanaf het moment dat ik hier de school binnen wandelde, voelde ik mijzelf hier direct prettig. Er hangt een positieve sfeer en je mag hier zijn wie je bent. Als begeleider inspireert dit mij om ook op deze wijze de kinderen in mijn groep te benaderen. Binnen ons team geldt hetzelfde. We maken gebruik van elkaars verschillen en staan voor elkaar klaar wanneer dit nodig is. Ook om van elkaar te mogen en kunnen leren. Samen staan we sterk.

Els Molenaar.jpg
Els Molenaar

Begeleider Vlinderstruik (groep 5) | Coach Human Dynamics | Hoogbegaafdheidsspecialist | Begeleider Leerlab Ster

Expertise op school

Hoogbegaafdheidsspecialist

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Ik werk al een aantal jaren met plezier op IKC 't Holthuus. Deze school staat voor mij voor een omgeving waar niet alleen kinderen maar ook wij als begeleiders mogen leren en ontwikkelen.

We werken vanuit een gedeelde visie doelgericht aan ons onderwijs waarbij we steeds de vraag stellen: Waarom doen we zoals we doen?

Iedereen op deze school mag zichzelf zijn, mag op onderzoek gaan naar zichzelf en mag zijn/ haar talenten tot groei en bloei laten komen.

Een mooie, uitdagende en unieke plek waar visie en passie samenkomen, waar leren en ontwikkelen op de eerste plaats staan.

Screenshot_20220530-123627_Docs.jpg
Bas Caldenhoven

Begeleider Leeuwenkuil ( groep 5)

B.caldenhoven@stichtingatos.nl

Waarom werk ik op IKC ’t Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek

Toen ik hier vorig jaar als stagiair van de Pabo binnen kwam lopen voelde ik meteen wat voor bijzondere sfeer er in de gangen hangt. Er heerst nieuwsgierigheid, plezier en gezelligheid met respect voor elkaar. Dit geldt voor de collega’s maar zeker ook voor de kinderen. Er wordt geleerd van en met elkaar. Het mooie aan deze school is dat iedereen in zijn kracht staat. De wereld bestaat uit veel meer dan rekenen, spellen en schrijven. Om de wereld om ons heen te ontdekken vind ik het dan ook belangrijk dat deze basisvakken niet de belangrijkste zaken zijn op school. Werken vanuit de nieuwsgierigheid van kinderen. Dat maakt onderwijs betekenisvol. Dat is wat deze school bijzonder maakt.

Kyla.jpg
Kyla Esschendal

Begeleider Kraaiennest (groep 5)

Expertise op school

Mindfulness

 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Ik ben trots dat ik op IKC ’t Holthuus werk,  de school draagt een duidelijke visie waar ik achter sta. Deze uitgesproken visie leeft echt in de school, je voelt het als je de school binnen stapt. Ieder kind is welkom en verschillen mogen er zijn. De leerlingen worden uitgedaagd om zich maximaal te ontplooien en zij krijgen de kans om zich in 100 talen uit te drukken. ‘Je bent goed zoals je bent’, dat straalt de school en het team uit. 
Onderzoekend leren en projectmatig onderwijs staan centraal, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars kwaliteiten. We leren van en met elkaar.

Ik heb IKC ’t Holthuus bewust uitgekozen als school voor mijn dochter. Een keuze waar wij beiden dagelijks blij van worden!

Lisette Marselje.jpg
Lisette Marselje

Begeleider Kraaiennest (groep 5)

Expertise op school

Taal / spelling / zorg en sport

 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Ik werk graag op IKC 't Holthuus omdat ik de sfeer in de school prettig vind. Iedereen mag zijn wie die is en dat is oké. Samen maar ook als individu maken we elkaar sterker.

Mariska.jpg
Mariska Scholten

Begeleider Drakenberg (groep 6)

Expertise op school

Rekenen

 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Wat voor mij IKC 't Holthuus zo bijzonder en fijn maakt is dat er een veilig en goed pedagogische klimaat heerst. Zowel het team als de kinderen op school mogen en kunnen zichzelf zijn!  IKC 't Holthuus is altijd in ontwikkeling waarbij de saamhorigheid centraal staat. We leren van en met elkaar. Daarnaast biedt IKC 't Holthuus veel meer dan alleen het aanleren van de zaakvakken, en vinden we de sociaal emotionele ontwikkeling en de creatieve vakken zoals drama, dans, muziek en kunst net zo belangrijk. Dit alles maakt dat ik al 10 jaar met veel plezier op IKC 't Holthuus werk.

Reni Holverda.jpg
Reni Holverda

Begeleider Drakenberg (groep 6) | begeleider leerlab zon

Expertise op school

Rekenonderwijs, executive functies

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Wat het werken op IKC 't Holthuus zo bijzonder en fijn maakt voor mij is dat we met z'n allen, dus kinderen én begeleiders, voortdurend aan het leren zijn en in ontwikkeling blijven. Er is ruimte om op verschillende manieren te leren en te denken, iedereen mag zijn wie hij of zij is. Respect voor elkaars sterke en minder sterke kwaliteiten is hierbij ook een belangrijk aspect. Het is een uitdaging om samen te onderzoeken wat elk kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Dat maakt dat ik inmiddels al 10 jaar lang met veel plezier naar 't Holthuus ga!

sil.jpg
Silvanna Mahuletta

Begeleider Wolvenbos (groep 7) 

Expertise op school

Cultuur

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Ontzettend blij dat ik sinds kort deel uit mag maken van dit enthousiaste team. De fijne en veilige sfeer, die je gelijkt voelt als je binnen loopt, is voor mij wat ‘t Holthuus speciaal maakt. Iedereen mag en kan zichzelf zijn op deze school en dat maakt het voor mij een fijne (werk)plek waar ik mezelf kan blijven ontwikkelen. 

Minke.jpg
Minke Peters

Begeleider Vlinderstruik (groep 5) | MT lid | Bouwcoördinator groepen 5 t/m 8 | Trainer & Coach Human Dynamics

Expertise op school

Bovenbouwcoördinator, MT, wereldoriëntatie, Human Dynamics

 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Ik ken 't Holthuus al heel wat jaar, 34 jaar om precies te zijn. 
Als klein kleutertje stapte ik er voor het eerst de school binnen en na 8 hele fijne jaren kwam ik er later weer terug toen ik ging studeren aan de Pabo. 
En na mijn afstuderen mocht ik er blijven!

Naast het draaien van mijn groep vervul ik als bovenbouw coördinator een rol in het MT, ben ik mede verantwoordelijk voor het beleid rondom Wereld Oriëntatie en zorg ik als coach/trainer dat het Human Dynamics gedachtegoed in de school gezien en gevoeld wordt. 

Het bezig zijn op alle niveaus in de school maakt dat ik veel plezier heb in wat ik doe.  Werken met verschillen, zowel op vakgebied als met mensen is fantastisch. Het zet me aan het denken en dat houdt me scherp.

Wouter
Wouter Bosman

Begeleider Koraalrif (groep 7) 

Expertise op school

Gym

 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?
Een aantal jaar geleden begonnen op het Holthuus als stagiaire, en nu na het behalen van mijn opleiding ook werkzaam als begeleider. Het Holthuus is voor mij een plek waar ik kan groeien, mijzelf kan ontwikkelen in het meesterschap en kan ontdekken wat voor begeleider ik wil zijn. Met een team waar ik met trots aan deelneem, ga ik mijn best doen om het beste onderwijs voor uw kind vorm te geven.

image002.jpg
Maron van de Pol

Begeleider groep

Begeleider Wolvenbos (groep 7)

M.vandepol@stichtingatos.nl

Expertise: hoogbegaafdheid

 

Ik vind het een feest om op een school te werken waar zoveel oog is voor de eigenheid van het kind. 

Zowel de kinderen als het team worden aangemoedigd om hun kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen op een manier die bij hen past. 

Zo komen we samen verder!

Zo komen we samen verder!

Elsemieke.jpg
Elsemieke Strijker

Begeleider Vlinderstruik (groep 5)

E.strijker@stichtingatos.nl

Waarom werk ik op 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Vanaf aankomend schooljaar zal ik met veel plezier starten als begeleider in de bovenbouw op ’t Holthuus. 

Ik ben blij dat ik samen met het team van ‘t Holthuus een bijdrage mag leveren aan de ontwikkeling van deze leerlingen. En dit op een school waar de visie zo aansluit bij mijn eigen visie op ontwikkeling! 

Paul Zweers.jpg
Paul Zweers

Begeleider Casablanca (groep 8) 

Expertise op school

Drama, Rots en Water, sport, cultuur

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Ik werk op IKC 't Holthuus omdat de school meer biedt dan alleen maar rekenen, taal, lezen en spelling. Persoonlijke en creatieve ontwikkeling van het kind vinden we net zo belangrijk! Hierdoor ontstaat er voor mij ruimte om te doen waar ik goed in ben. Wat de school uniek maakt is dat we een mooie, sterke visie nastreven waar we allemaal achterstaan. Alle neuzen van de begeleiders staan dezelfde kant op en er heerst een gezellige en veilige werksfeer. 

stefan_edited.jpg
Stefan Jagers

Begeleider Nova Zembla (groep 8)

Expertise op school

Drama - Cultuur

 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Op deze school mag je echt zijn wie je bent. Dat voel je en dat zie je direct als je door de school loopt. Er is hart en oog voor iedereen. Los van het feit dat hier goed onderwijs wordt gegeven in een prachtig gebouw met een fantastisch speelplein, wordt hier vooral ook goed voor elkaar gezorgd. Dat laatste is voor mij de basis.

krystle_edited.jpg
Krystle de Gram

Leerkrachtondersteuner 4 t/m 6

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Sinds kort werk ik met veel plezier op deze leuke, harmonieuze school. Ik ben heel blij dat ik deel uit mag maken van deze school en het fijne team wat ervoor zorgt dat de kinderen op een plek komen waar ze zichzelf mogen zijn. De kinderen leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Voor mijn gevoel komt het Samen Sterk zijn, erg naar voren in de school. Samen zorgen we met z'n allen voor de hele school. Mijn functie als leerkrachtondersteuner is heel divers. Ik werk met vele groepen kinderen die op een bepaald gebied extra ondersteuning nodig hebben. Persoonlijk draag ik graag mijn steentje bij aan de groei in de ontwikkeling van de kinderen. 

charlotte.png
Charlotte Smit

Onderwijsassistent

Expertise op school

Ik ondersteun de begeleiders in de klas en begeleid kinderen die extra ondersteuning nodig hebben individueel.

 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Sinds een half jaar werk ik op IKC ‘t Holthuus.
 ‘t Holthuus heeft een enthousiast en betrokken team, je kunt zijn wie je bent en dat is heel prettig werken. Iedereen telt mee en wordt gehoord in zijn ideeën. Kinderen die wat extra ondersteuning nodig hebben, krijgen de aandacht die ze verdienen. Dat is iets waarbij ik de begeleiders graag wil ondersteunen. Ook zult u mij zien bij de naschoolse opvang, hier ben ik werkzaam op 2 middagen in de week. 

Mariet Berkhuizen.jpg
Mariet Berkhuizen

Begeleider door de gehele school

Expertise op school

Creatieve vakken, zorg voor de schooltuin en schoolplein

 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Al 20 jaar werk ik met ongelooflijk veel plezier op IKC ´t Holthuus. We werken met een fijn team en de kinderen mogen er zijn, zoals ze zijn. Met elkaar proberen wij te luisteren en te kijken naar de kinderen en hen te bieden wat ze nodig hebben. Kinderen kunnen zich op ´t Holthuus goed ontwikkelen op sociaal gebied. Iedere dag geeft nieuwe uitdagingen, leermomenten en activiteiten, daarom blijft het onderwijs boeien. We hopen dat de kinderen later kunnen terugkijken op prachtige Holthuusjaren. 

Nicole_edited.jpg
Nicole Knoefman

Leerkrachtondersteuner (groep 3 t/m 8)

Expertise op school

Ondersteuning van leerkrachten en extra begeleiding van leerlingen

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Sinds kort mag ik mij met trots een lid van 't Holthuus team noemen. Mijn taak is om leerlingen die door de coronacrisis een achterstand hebben opgelopen extra ondersteuning te bieden. Dit schooljaar richt ik mij dus volledig op de ontwikkeling van de leerlingen en geef ze die extra boost om een inhaalslag te maken en om weer verder te kunnen op hun eigen niveau.

Josee.jpg
Josee Elbersen

Administratie medewerker

Expertise op school

Organiseren van de financiële administratie

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Een aantal jaren terug heb ik gereageerd op een noodkreet van de overblijfouders met het verzoek ze tussen de middag uit de brand te helpen. En ik ben niet meer weggegaan. Van vrijwilliger als overblijfouder naar overblijfcoördinator naar administratief medewerkster. Voor mij is de combinatie van het administratieve werk en de kinderen om me heen de manier om met plezier te werken.

pasfoto Mieke.jpg
Mieke ter Voert

Vaste inval | Leerkrachtondersteuner

M.tervoert@stichtingatos.nl

Expertise op school:

Invallen in alle groepen, ondersteunen en ontlasten van de begeleiders

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Op ’t Holthuus hangt een fijne, open sfeer waarin ik mij thuis voel. Door de hele school heen zie je de visie van het team duidelijk terug. Na meerdere jaren invallen voor verschillende besturen in diverse regio’s heb ik een plek gevonden op een school waar ruimte en waardering is voor mijn kwaliteiten als vervanger. Of ik nou een dag(deel) een groep overneem, een stapel werkboeken nakijk, buiten de klas met een aantal kinderen werk of toetsresultaten invoer op de computer: mijn collega’s zijn altijd erg dankbaar en spreken dat ook uit. Zo voel ik mij gezien en gewaardeerd.

Annemieke.jpg
Annemieke Peppelman

Begeleider Muziektent (groep 1/2) 

A.peppelman@stichtingatos.nl

Vanaf het eerste moment voelde 't Holthuus als een warm bad. Er is een open communicatie en prettige sfeer tussen kinderen, ouders en collega's. 't Holthuus is uniek voor mij omdat iedereen zichzelf kan en mag zijn. Er wordt gekeken naar ieders talenten en kwaliteiten. Ik ben trots dat ik hier begeleider mag zijn.

Expertise

Daniek.jpg
Daniek Hendriks

Begeleider beverburcht (groep 6)

D.hendriks@stichtingatos.nl

Sinds dit schooljaar ben ik werkzaam in de bovenbouw op IKC ’t Holthuus. Ik ben blij en dankbaar dat ik begeleider kan zijn op deze unieke en dynamische school, die zo past bij mijn eigen visie op goed onderwijs. Ik geloof heel sterk in de eigenheid van ieder persoon en benader kinderen vanuit deze eigenheid en talenten. Kinderen vertrouwen geven en ze laten stralen tijdens de groep ten opzichte van zichzelf, vind ik daarbij enorm belangrijk. Ik vind het heerlijk om te werken op een plek waar iedereen kan en mag zijn wie hij of zij is, en er gebruik wordt gemaakt van elkaars verschillen en talenten.

Expertise

me'2.jpg
Nina Elsenaar

Begeleider Muizenhuis ( groep 1/2) 

N.elsenaar@stichtingatos

Ik ben blij dat ik onderdeel mag zijn van deze unieke en mooie school en als begeleider mag starten met werken op een school die echt aansluit bij mijn visie op goed onderwijs. Vanaf het eerste moment voelt ’t Holthuus als een warme plek, waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. De creativiteit, de ruimte voor het ontdekken van talenten, de projecten, de professionaliteit en het van en met elkaar leren spreken mij ontzettend aan. Binnen IKC ’t Holthuus kan ik mijzelf gaan ontwikkelen als begeleider en mijn creativiteit volop inzetten.  

Dave.jpg
Dave Rodijk

Conciërge

Expertise op school

Probeert te maken wat kapot is.

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Dat iedereen in zijn of haar waarde wordt gelaten.

Zora.jpg
Zora Smith

Dramadocent

Z.smith@stichtingatos.nl

Expertise: Theater en cultuur

Waarom werk ik op IKC ’t Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek.

 

Na mijn afstuderen aan de Hogeschool van de Kunsten ArtEZ als docent theater ben ik werkzaam geweest op ontzettend veel verschillende scholen door heel Nederland, maar nog nooit ben ik zo’n bijzondere plek tegengekomen als IKC ’t Holthuus. Je voelt een gezamenlijke draagkracht voor een gemeenschappelijk doel, ontzettend veel leergierigheid, betrokkenheid & ambitie zodra je het gebouw binnenwandelt. Het is een bruisende plek waar er echt oog is voor mekaar zowel in het team als naar de leerlingen toe. Hier krijgt iedereen de ruimte om te groeien als mens. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik onderdeel mag zijn van dit team en dat ik mijn bijdrage mag leveren aan de ontwikkeling van alle leerlingen vanuit mijn vakgebied.

bottom of page