top of page

Opvang

Foto Petra.jpg
Petra Willemsen

Gebiedsmanager

p.willemsen@skar.nl

Expertise op school

Verbinding maken binnen het IKC

Proces en analyse

Innovatie

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Vanuit mijn rol als gebiedsmanager ben ik bij 't Holthuus betrokken en kort voor de zomervakantie 2020 toegevoegd aan het team. De dynamiek binnen dit IKC spreekt mij enorm aan. Iedereen zet zich dagelijks meer dan 100% in om het beste uit de kinderen te halen. Onze teamleden geven het beste van zichzelf en laten een hoge mate van betrokkenheid zien. Je hoeft niet lang rond te lopen om dat te zien. Dat maakt IKC 't Holthuus Uniek. 

Kempkes, Tiny.jpg
Tiny Kempkes

Bonte vossen 0-18 maanden 

t.kersten@skar.nl

Expertise op school

Samenwerken, zelfredzaamheid stimuleren, en genieten van de natuur.


Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Ik wil kinderen begeleiden en uitdagen met de ontwikkeling in hun eigen tempo en eigen talent.

De kinderen mogen zijn wie ze zijn. Ze leren door ontdekking. 

Demet.jpg
Demet Bas

Bonte vossen 0-18 maanden

d.bas@skar.nl

Expertise op school

Gevoel van veiligheid bieden, zodat de kinderen zichzelf durven zijn en hierdoor ook verder kunnen ontplooien

 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?
Ik werk op IKC 't Holthuus omdat de visie mij aanspreekt. Ik vind dat ieder kind uniek is en op zijn of haar eigen tempo mag groeien. IKC 't Holthuus respecteert en waardeert ook de eigenheid en het unieke van ieder kind. Daarnaast maakt de doorgaande lijn vanuit kinderopvang naar buitenschoolse opvang en basisschool voor mij IKC 't Holthuus uniek.

WhatsApp Image 2021-06-21 at 21.35.52.jp
Yael Smit

Bonte vossen 0-18 maanden 

y.smit@skar.nl

Expertise op school

Een veilige omgeving creëren waarin ieder kind kan ontdekken, leren en zich in zijn eigen tempo kan ontwikkelen.  


Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

De rust die binnen IKC ’t Holthuus heerst trekt mij heel erg. Dit biedt ruimte voor de kinderen om zichzelf te kunnen zijn en zich te ontwikkelen in hun eigen tempo. Het is fijn om deel te mogen uitmaken van een team dat net die extra stap zet om dit te kunnen creëren en waarborgen.

Chantal_edited.jpg
Chantal Schouten

Veldmuizen 1,5-2,5 jaar

c.schouten@skar.nl

Expertise op school

Het bieden van geborgenheid, veiligheid en aandacht. Daarnaast activiteiten aanbieden die ervoor zorgen dat ieder kind zich op zijn of haar eigen manier met plezier kan ontwikkelen.

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

De fijne sfeer, openheid en vriendelijkheid die er heerst maken het voor iedereen toegankelijk. Daarnaast heb ik ervaren dat alle pedagogisch medewerkers en andere collega’s met veel passie en plezier werken, waardoor de kwaliteit van de opvang hoog is. Ook staat het contact met de ouders/verzorgers, hoog in het vaandel, waardoor er naar mijn idee goed samen wordt gewerkt aan de gezonde ontwikkeling van uw kinderen!

Moniek de Koning_edited.png
Moniek de Koning

Veldmuizen 1,5-2,5 jaar

m.dekoning@skar.nl

Expertise op school

Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kinderen door samen nieuwe dingen te ontdekken en plezier te hebben. Dit gebeurt bij ieder kind in zijn of haar eigen tempo, ieder kind is uniek.


Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Mijn passie ligt bij het werken met kinderen. Ieder kind wordt gezien en gehoord en kan zichzelf zijn, dit maakt IKC 't Holthuus voor mij uniek. Daarnaast spreekt de samenwerking van alle leeftijden (0-12) mij aan. Hierdoor is de sfeer laagdrempelig en zijn de overgangen voor de kinderen makkelijker.

Adri_edited_edited.jpg
Adri Chermin

Bosuilen 2-4 jaar

a.chermin@skar.nl

Expertise op school

Zorg dragen voor veiligheid waarin elke kind zich gezien en gehoord voelt en op pad kan gaan om de wereld te ontdekken op zijn/haar eigen manier en creativiteit voor en met het jonge kind.

 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Het gaan samenwerken met basisschool, buitenschoolse opvang en kinderopvang in IKC 't Holthuus geeft een extra dimensie aan mijn werk. Met verschillende disciplines goede opvang en een veilige leeromgeving bieden aan de kinderen zodat het kind gezien wordt in zijn/haar eigen wijze van opgroeien, ontdekken en leren. Dat zie ik als een grote uitdaging, binnen een team waar ik kan ontdekken en leren.

Selma_edited.jpg
Selma Groot

Bosuilen 2-4 jaar

s.groot@skar.nl

Expertise op school

Veilige omgeving bieden waarin kinderen zichzelf mogen zijn.

 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Ieder kind is uniek en mag zijn wie hij/zij is. Op deze plek mogen kinderen vrijuit ontdekken en onderzoeken en ze krijgen de ruimte om hun eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen. Daarbij staat plezier voorop! 

Mara.jpg
Mara Wever

Bosuilen 2-4 jaar

m.wever@skar.nl

Expertise op school

Kinderen een veilige omgeving bieden waarin zij zich op hun eigen manier en eigen tempo kunnen ontwikkelen. Daarnaast het uitvoeren en begeleiden van afwisselende activiteiten waarbij kinderen zelf ontdekken waar hun talenten en interesses liggen.

 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Er hangt een fijne en positieve sfeer waarin iedereen zichzelf kan zijn. Dat maakt ook dat ik met veel plezier naar mijn werk ga en hier goed de mogelijkheid krijg om mezelf te ontwikkelen. Iedereen krijgt de ruimte om zijn/haar eigen kwaliteiten naar voren te brengen en dit wordt ook gestimuleerd bij de kinderen. Ik vind het belangrijk dat ieder kind gezien wordt en tijd en aandacht krijgt. De samenwerking met school maakt de overgang van de opvang naar de basisschool voor kinderen een stuk gemakkelijker, ze blijven in een vertrouwde omgeving.

Inge.jpg
Inge de Leeuw

Vaste inval | Werkzaam op alle groepen

i.deleeuw@skar.nl

 

Expertise op school

Een kind stimuleren om te groeien en te ontwikkelen, doormiddel van zijn uniekheid. Daar wil ik graag in bijdragen, binnen de mogelijkheden van een kind. In mijn optiek kan elk kind zich optimaal ontwikkelen wanneer hij of zij zich veilig en vertrouwd voelt. 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

De mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen op je eigen tempo en binnen je eigen vaardigheden, geeft mij een veilig gevoel om te leren. Dit wordt zowel naar de medewerkers als naar de kinderen uitgestraald. Dat dit voor de kinderen mogelijk is op één locatie, geeft de ruimte en de tijd die ieder kind nodig heeft om te groeien in dezelfde vertrouwde omgeving.  

 

Foto Maudy .JPG
Maudy Pagen

Kuifeenden 2-4 jaar | Pinguïns 4-5,5 jaar​

m.pagen@skar.nl

Expertise op school

Een fijne plek bieden voor elk kind.

 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Ik vind het belangrijk om tijd te maken voor ieder individu, waarbij iedereen zich gehoord en gezien voelt. Een plek te creëren waar ieder kind zich op zijn gemak voelt en waar positiviteit, samenwerken en zelfstandigheid bovenaan staan! 

Mirjam website .jpeg
Mirjam van Aalten

Kuifeenden 2-4 jaar | Pinguïns 4-5,5 jaar

m.vanaalten@skar.nl

Expertise op school

Atelier in de koffer

Ook kunstenaars koken met water 

Master kunsteducatie Amsterdam

Voor-en vroegschoolse educatie ( VVE)

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Kinderen inspireren mij, elke dag weer. Ik wil weten wat ze bezig houdt, elke vorm van creativiteit stimuleren, kijken naar hun behoeftes, belevingswereld en daarvan leren en ze mogen begeleiden. Als het kind ruimte krijgt kan het zijn eigen capaciteiten ontwikkelen. Echtheid, dat vind ik prachtig! Een kind spreek honderd talen; heeft oneindig veel mogelijkheden...
Ons IKC heeft hierin een mooie, bijzondere visie en ik ben blij dat ik hier onderdeel van uit mag maken.

Foto jose.png
Jose Scheerder

Kuifeenden 2-4 jaar | Pinguïns 4-5,5 jaar

j.vanmierlo@skar.nl

Expertise op school

Kinderen mogen zichzelf zijn en het aanbieden van kinderyoga.


Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Op deze school is ieder kind uniek en wordt gezien. Ik vind het fijn om deel uit te mogen maken van de ontwikkeling van kinderen. Ze in hun kracht te zetten en ze te zien groeien. Ieder op zijn eigen manier.

De samenwerking met andere disciplines maakt dat de lijnen kort zijn en op deze manier kunnen we van elkaar leren.

Sanae_edited.jpg
Sanae El Haddad

Kuifeenden 2-4 jaar | Berenbos 5-7 jaar

s.elhaddad@skar.nl

Expertise op school

Een fijne plek bieden waarin ieder kind op zijn of haar manier met plezier kan ontwikkelen. Ieder kind is uniek!


Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

IKC ’t Holthuus is voor mij een unieke school waar ieder kind maar ook docent en pedagogisch medewerker kan zijn wie hij/zij is. Kinderen zien groeien en ze daarbij te mogen begeleiden maakt mijn werk zo bijzonder.

Foto Kelly.jpg
Kelly Tilburg

Dassenburcht 5-7 jaar

k.tilburg@skar.nl

Expertise op school

Aanvoelen, anticiperen en observeren; ik voel goed aan waar een kind behoefte aan heeft, wat onderliggende redenen zijn en hoe ik hier het beste op in kan spelen.


Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

’t Holthuus gaat uit van de uniekheid en eigenheid van het kind; ieder kind heeft andere talenten, andere eigenschappen, en daarmee oneindig veel mogelijkheden. Ik vind het ontzettend belangrijk dat ieder kind zichzelf kan zijn en dit ook van elkaar respecteert.  Ieder kind doet er toe, hoort erbij, en mag zijn zoals hij of zij is.

Isabel.jpg
Isabel Rodermond

Dassenburcht 5-7 jaar

i.cornelissen@skar.nl

Expertise op school

Activiteiten bedenken en organiseren met mijn collega's met inbreng van de kinderen. En zorgen voor een veilige omgeving. 


Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

​Ik vind het een mooi concept dat opvang en school samenwerken en in één gebouw zijn om zo een veilig net van bekende gezichten rondom een kind te vormen. De lijntjes zijn kort waardoor je warme overdrachten hebt van begeleider school naar begeleider opvang en onderling.

Elk kind en mens is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier en binnen IKC 't Holthuus krijgen wij hier de ruimte voor.

Foto Lisanne.png
Lisanne van den Berg

Pandabos 7-8 jaar

l.vandenberg@skar.nl

Expertise op school

Veiligheid bieden, vertrouwen en aandacht voor ieder kind in het individu.


Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Het unieke aan IKC  t ’Holthuus vind ik dat we samen voor een veilige omgeving zorgen, waarin ieder kind zich op zijn/haar eigen manier kan ontwikkelen en zichzelf durft te zijn. Ik vind het interessant om deze ontwikkeling van een kind mee te mogen maken en dit te kunnen stimuleren. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn/haar eigen tempo.

Boudewijn-Teering, Judith.png
Judith Teering

Pandabos 7-8 jaar

j.haver@skar.nl

Expertise op school

Kinderen zichzelf kunnen laten zijn.


Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Zoveel verschillende mensen en samen 1 zijn op ieder zijn eigen manier.

Nijhof, Jacqueline .jpg
Jacqueline Nijhof

Poemaberg 9-12 jaar

j.koobsdehartog@skar.nl

Expertise op school

Creatief, natuur, multimedia.


Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Ik werk op IKC 't Holthuus omdat ik niet alleen graag met kinderen werk, maar ook omdat ik op allerlei andere vlakken bij een kind een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling. Het idee dat ik ervoor kan zorgen dat een kind zich op een ontspannen manier kan uiten na een intensieve dag geeft me energie en houdt me geïnteresseerd bij alles wat kinderen doen.

Kimberly_edited.jpg
Kimberley van Uden

Poemaberg 9-12 jaar

k.uuden@skar.nl

Expertise op school

Mijn expertise op school is samenwerken, de kinderen een veilig gevoel geven door  ieder kind als individu te zien.

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Ik werk op IKC 't Holthuus omdat ik me erg kan vinden in de visie waar wij mee werken. Ik voel me hier prettig bij en kan daardoor het beste uit mezelf halen. Ik vind het fijn om een prettig gevoel achter te laten bij ouders, hun kinderen en mijn collega’s. 

bottom of page