Opvang

Carin Vos

Manager opvang IKC 't Holthuus

 

Expertise op school

Samenwerken en ieders kwaliteit op de juiste manier inzetten.


Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Samenwerken aan een gezamenlijk doel, het beste uit onze kinderen halen in een fijne warme sfeer die uitnodigt om te groeien in alle opzichten.

Shirley van Ooijen

 

Teamleider opvang IKC 't Holthuus

Expertise op school

Oprechtheid; kinderen, ouders of collega’s – ze kunnen allemaal rekenen op mijn betrokkenheid en onverdeelde aandacht. In woorden en daden. Communicatie is het hart van alles wat ik doe.

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Ik ben in september 2019 gestart op IKC ’t Holthuus. Wat ik heel fijn vind is dat iedereen hier zichzelf mag zijn. Het contact met kinderen, ouders en collega’s is open en eerlijk. Dat schept een sfeer van vertrouwen. De pedagogische kwaliteit op ’t Holthuus is elke dag zichtbaar. Zelfs de kleinste taken voeren medewerkers met de grootste zorg uit. Mensen werken hier écht vanuit hun passie voor kinderen. Kwaliteit blijkt ook uit de werkwijze en presentatie, de faciliteiten en de wijze waarop we als team nieuwe uitdagingen aangaan. En we verliezen niet uit het oog dat plezier hebben met elkaar heel belangrijk is. 

Mirjam van Aalten

Pedagogisch medewerker Peuterwerk de Kuifeenden (2-4 jaar) en BSO de Pinguïns (4-5,5 jaar)

Expertise op school

Atelier in de koffer

Ook kunstenaars koken met water 

Master kunsteducatie Amsterdam

Voor-en vroegschoolse educatie ( VVE)

 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?

Kinderen inspireren mij, elke dag weer. Ik wil weten wat ze bezig houdt, elke vorm van creativiteit stimuleren, kijken naar hun behoeftes, belevingswereld en daarvan leren en ze mogen begeleiden. Als het kind ruimte krijgt kan het zijn eigen capaciteiten ontwikkelen. Echtheid, dat vind ik prachtig! Een kind spreek honderd talen; heeft oneindig veel mogelijkheden...
Ons IKC heeft hierin een mooie, bijzondere visie en ik ben blij dat ik hier onderdeel van uit mag maken.

Demet Bas

Pedagogisch medewerker Peutergroep de Bosuilen (2 - 4 jaar)

Expertise op school

Gevoel van veiligheid bieden, zodat de kinderen zichzelf durven zijn en hierdoor ook verder kunnen ontplooien

 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek?
Ik werk op IKC 't Holthuus omdat de visie mij aanspreekt. Ik vind dat ieder kind uniek is en op zijn of haar eigen tempo mag groeien. IKC 't Holthuus respecteert en waardeert ook de eigenheid en het unieke van ieder kind. Daarnaast maakt de doorgaande lijn vanuit kinderopvang naar buitenschoolse opvang en basisschool voor mij IKC 't Holthuus uniek.

Selma Groot

Pedagogisch medewerker Peutergroep de Bosuilen ( 2-4 jaar) 

Expertise op school

Veilige omgeving bieden waarin kinderen zichzelf mogen zijn.

 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek

Ieder kind is uniek en mag zijn wie hij/zij is. Op deze plek mogen kinderen vrijuit ontdekken en onderzoeken en ze krijgen de ruimte om hun eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen. Daarbij staat plezier boven

Maudy Pagen

Pedagogisch medewerker Peuterwerk de Kuifeenden (2-4 jaar) en BSO Pinguïns (4-5,5 jaar) 

 

Expertise op school

Een fijne plek bieden voor elk kind.

 

Waarom werk ik op IKC 't Holthuus, wat maakt deze school voor mij uniek

Ik vind het belangrijk om tijd te maken voor ieder individu, waarbij iedereen zich gehoord en gezien voelt. Een plek te creëren waar ieder kind zich op zijn gemak voelt en waar positiviteit, samenwerken en zelfstandigheid bovenaan staan!

1 / 4

Please reload